Pollák ml. a Pollák st.: Pripravujeme legislatívnu úpravu, ktorá zamedzí opakovaniu prípadu Hermanovce

Podpredseda ľudskoprávneho výboru NR SR Peter Pollák ml. a europoslanec Peter Pollák st. (obaja OĽANO) vítajú rozsudok Okresného súdu v Prešove, ktorý rozhodol o nezákonnosti zaraďovania rómskych detí do špeciálnych tried v Hermanovciach. Podľa P. Polláka st. súd potvrdil to, na čo upozorňovali už v roku 2015. P. Pollák ml. bude na najbližšej schôdzi NR SR predkladať legislatívu, vďaka ktorej by sa takéto prípady už nemali opakovať.

Peter Pollák starší už v roku 2015 podal podnet na Štátnu školskú inšpekciu za nezákonné zaraďovanie rómskych detí do Špeciálnej základnej školy v Rokycanoch. „Štátna školská inšpekcia v tejto kauze potvrdila viacero pochybení a dokonca sa prišlo aj na to, že mnohé deti žiadnym psychologickým vyšetrením neprešli, či dokonca, že jedno dieťa malo viacero protichodných posudkov,“ povedal europoslanec P. Pollák st.

Diagnostika, ktorú dlhé roky vykonávali často pochybné súkromné diagnostické centrá na rómskych deťoch, bola v mnohých prípadoch realizovaná nesprávnymi testami. Aj takto vyrábali zo zdravých detí mentálne postihnuté. Pollák ml. považuje za absurdné, „aby za vyšší normatív na žiaka školský systém produkoval absolventov pre úrady práce.“

Podľa Polláka ml. práve tento prípad jasne ukazuje, že predprimárne vzdelávanie detí v rizikovom prostredí je kľúčové. Aj preto do NR SR predloží návrh zákona, vďaka ktorému budú deti z rizikového prostredia povinne navštevovať škôlky už od troch rokov. Chceme, aby prišli do prvého ročníka deti pripravené a aby ovládali slovenčinu. Jej slabá znalosť bola totiž častým dôvodom, prečo rómske deti skončili v špeciálnych triedach, za ktoré štát platí dvojnásobnú cenu,“ uzavrel.

Zákon myslí na deti, ktoré ohrozuje chudoba či rôzne patologické javy v rodine.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program