Pollák: Rómske deti boli odsúdené na poberanie dávok

Expert hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) na rómsku problematiku Peter Pollák pred dvoma rokmi ako splnomocnenec vlády pre rómske komunity upozornil na to, že súkromná špeciálna škola v Rokycanoch nedodržala zákonné postupy pri prijímaní žiakov. Problém je však oveľa väčší, ako sa zdal a z 39 detí, ktoré boli umiestnené do špeciálnej školy, až 31 malo navštevovať bežnú základnú školu.

Pollákovi dala Štátna školská inšpekcia v októbri 2015 za pravdu a potvrdila viacero pochybení. „Niektoré deti nemali žiadne vyšetrenia,“ uviedol Pollák s tým, že po  vypuknutí kauzy boli zistené ďalšie závažne porušenia. „Škola pri registrácií nespĺňala zákonné požadované podmienky, nemala preto dostať od ministerstva ani povolenie na zaradenie do siete škôl. Nemala napríklad ani povolenia z hygieny,“povedal Pollák, ktorý zároveň upozornil na viditeľný konflikt záujmov: „Zriaďovateľom školy bol syn pracovníka okresného úradu, ktorý priamo zodpovedal za štátny dozor nad touto školou. Zástupca štátu, ktorý mal dohliadať na zákonné postupy školy, bol na výplatnej listine súkromnej špeciálnej školy.“ Pollák tiež doplnil, že v špeciálnej škole fiktívne pracovali ľudia, ktorí v tom istom čase pracovali aj na iných pracoviskách.

Peter Pollák postupne odoslal žiadosti na vyradenie súkromnej špeciálnej školy zo siete škôl a vyradenie súkromného diagnostického centra zo siete diagnostických centier. Taktiež podal trestné oznámenia za zneužitie právomoci verejného činiteľa, za hrubé porušenie práv detí a za podvod s následkom zneužívania verejných zdrojov a zvolal ľudskoprávny výbor, na ktorom bolo ministerstvo školstva zaviazané uznesením, aby prešetrilo všetky špeciálne školy. „Jediné, čo sa odvtedy zmenilo je, že ministerstvo školstva vyradilo túto súkromnú špeciálnu školu zo siete škôl. Polícia nič nevyšetrila, dokonca po čase trestné stíhania v tejto veci zastavila a žiadny človek nebol postavený pred súd,“ upozornil Pollák a pokračoval: „Po zatvorení špeciálnej ZŠ v Rokycanoch 39 žiakov nastúpilo z cca 80 detí do základnej školy v susednej obci Bajerov. Vďaka vlastnej iniciatíve riaditeľky školy v Bajerove sa po preverení týchto detí zistilo, že až 31 z nich nemalo v špeciálnej škole čo hľadať,“ vyjadril sa Pollák a upozornil, že pritom do detí umiestnených v špeciálnych školách investuje štát dvakrát viac peňazí. „Nebyť odvážnej riaditeľky, dnes by sme nezistili, že až 80 percent detí nemalo čo hľadať v špeciálnej škole. Súkromná špeciálna škola robila biznis na deťoch,“ doplnil Pollák.

Poslankyňa hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) a členka ľudskoprávneho výboru Anna Verešová pripomenula, že v auguste 2016 dostal ľudskoprávny výbor čiastkovú správu ministra školstva, v ktorej napísal, že štátna inšpekcia zaradí v nasledujúcom roku kontrolu v špeciálnych školách. „Zarazilo ma, že vtedajší minister Plavčan v tejto správe uviedol dodatok, že rozsah tejto kontroly bude závisieť od finančných možností ministerstva. Našim cieľom je, aby aj z rómskych obyvateľov vyrástli ľudia, ktorí budú platiť dane. Konaním podobným tomu v špeciálnej škole v Rokycanoch sú deti už vopred odsúdené na život, ktorý bude závisieť na poberaní sociálnych dávok,“ povedala Verešová a pokračovala: „Preto budem iniciovať zaradenie tohto podnetu na rokovanie ľudskoprávneho výboru. Taktiež budem žiadať správu z kontroly, ktorú malo ministerstvo školstva vykonať v štyridsiatich špeciálnych školách a budem trvať na tom, aby ministerka Lubyová vykonala kontrolu na všetkých špeciálnych školách,“ vyjadrila sa Verešová a doplnila, že už neobstojí tvrdenie, že na takúto kontrolu ministerstvo nemá dostatok finančných prostriedkov. Podľa nej bude zaradenie tohto podnetu takisto iniciovať aj tieňový minister školstva Miroslav Sopko na rokovanie školského výboru.

Peter Pollák doplnil, že trestné oznámenie podal ako Splnomocnenec vlády pre rómske komunity. „Účastníkom konania je teda súčasný splnomocnenec. Vyzývam preto pána Ravasza, aby zverejnil komunikáciu medzi policajným zborom a splnomocnencom vlády pre rómske komunity v tejto kauze,“ dodal Pollák.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program