Posilňujeme individuálne vzdelávanie

Poslanci hnutia OĽANO dnes informovali o predloženom návrhu zákona, ktorým chcú napraviť doterajší stav, v ktorom nie je umožnené individuálne vzdelávanie žiakov na druhom stupni základných škôl. V doterajšej právnej úprave štát umožňoval plniť povinnú školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania iba v prípade žiakov prvého stupňa základných škôl.

Predkladateľka a poslankyňa hnutia OĽANO Mária Šofranko uviedla, že náhľad do sveta domácich školákov ju utvrdil v tom, že je to jedna z reálnych foriem vzdelávania. „S mojimi kolegami predkladateľmi sme tiež zorganizovali niekoľko stretnutí s riaditeľmi kmeňových škôl, pedagógmi, zástupcami ministerstva a združeniami, ktoré sa téme domáceho vzdelávania venujú”, dodala. Šofranko tiež pripomenula, že domáce vzdelávanie nie je iba regionálnou, ale aj globálnou záležitosťou. Ako uviedla: „Podľa štatistiky máme približne 600 žiakov prvého stupňa ZŠ s povoleným individuálnym vzdelávaním, na druhom stupni je to približne 400 žiakov, ktorí sú zapísaní na školách v Českej republike a v USA”.

Peter Kremský ju dopĺňa, že tieto deti v zahraničí potom často študujú aj vysoké školy. Prichádzame tým o množstvo kvalitných študentov a v súčasnej nepriaznivej demografickej situácii si zbytočný odliv talentov nemôžeme dovoliť. Kremský ďalej hovorí, že týmto krokom podávame pomocnú ruku rodinám, ktoré chcú vzdelávať svoje deti individuálne, pričom kvalitu vedomostí prirodzene musí štát kontrolovať. “Týmto návrhom sa ďalej prispôsobujeme moderným štandardom v mnohých európskych krajinách, kde systém domáceho vzdelávania prebieha kvalitne a s prirodzeným dozorom štátu vrátane preskúšavania žiakov”, dodal. K naliehavosti posilnenia individuálneho vzdelávania Kremský pripomenul, že počet detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami stúpa. V súčasnosti ide až o 25 tisíc detí, ktorých vzdelávanie štátne základné školy zvládajú len s veľkými problémami. “Hoci ide často o mimoriadne inteligentné deti, v podmienkach bežnej školskej výučby trpia a môže to významne poznačiť ich ďalší život”, doplnil Kremský.

Predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Richard Vašečka víta každú možnosť skvalitnenia vzdelávania. “Som rodič i učiteľ. Skladám klobúk dole pred rodičmi, ktorí sú ochotní na seba prevziať tak ťažké bremeno, akým je domáce vzdelávanie”, povedal Vašečka s tým, že tu nejde o otázku, či domáce vzdelávanie podporovať, alebo nie. ”Pretože záujmom každej rodiny by malo byť skutočne vzdelané dieťa, nielen absolvovanie školy”, dodal. Pripomenul, že už ako opozičný poslanec predkladal návrhy na posilnenie domáceho vzdelávania, hoci to predošlé vlády opakovane zamietali. “Preto som veľmi rád, že v súčasnej vládnej koalícii môžeme urobiť veľmi konkrétny krok. Návrh, ktorý teraz predkladáme, je výsledkom dohody s ministerstvom školstva, ako aj ďalšími aktérmi v tejto oblasti. Na druhej strane, do budúcna vidíme ďalšie možné zlepšenia tohto legislatívneho procesu počas marcovej schôdze parlamentu”, povedal Vašečka.

Podpredsednícka občianskeho združenia Domáce vzdelávanie na Slovensku Viera Krajčovičová zorganizovala hĺbkový prieskum, ktorým indentifikovali problémy a potreby aktérov invidividuálneho vzdelávania. Poslaneckú iniciatívu našich poslancov jednoznačne ocenila. Ako uviedla, “táto právna úprava rieši naše veľké starosti a bolesti, s ktorými chodíme za kompetentnými už mnohé roky”.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program