Posilňujeme právny rámec pre boj s kyberšikanou

Poslanci hnutia OĽANO a strany Za ľudí dnes na tlačovej besede informovali o novele Trestného zákona, ktorou sa dopĺňa nová skutková podstata trestného činu nebezpečného obťažovania, pokrývajúca najzávažnejšie prípady kybernetickej šikany.

Predseda brannobezpečnostného výboru NR SR a poslanec Juraj Krúpa (OĽANO) potrebu právnej úpravy odôvodnil aj výskumami, ktoré preukazujú, že kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Pre agresorov je totiž ľahšie ubližovať niekomu, komu sa nemusia pozerať priamo do očí, menej vnímajú emócie a zranenie obete, menej si uvedomujú závažnosť svojho konania a zodpovednosť zaň – agresora totiž pred priamym odhalením chráni jeho zdanlivá anonymita. Tento problém je ešte vypuklejší v čase, kedy sa ľudia kvôli pandémii presunuli z pracovísk do online priestoru.

Kybernetická šikana je mimoriadne nebezpečná najmä preto, že obete pred ňou nemôžu utiecť. „Tento problém je rastúci a ja nutné sa mu razantne venovať. Preto sme sa rozhodli podať novelu Trestného zákona, ktorá bude kyberšikanu definovať ako trestný čin, pri ktorom bude páchateľovi hroziť odňatie slobody do troch rokov“, vysvetlil Krúpa.

Poslankyňa Jana Žitňanská (Za ľudí) ocenila iniciatívu hnutia OĽANO a pripomenula, že obeťami sú z väčšej časti ženy či ľudia so zdravotným znevýhodnením. Žitňanská pripomenula, že vďaka tejto legislatívnej úprave bude možné páchateľov kyberšikany nielen trestať, ale na základe získaných dát tento problém ďalej analyzovať a prijímať aj preventívne opatrenia.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) ju doplnil, že agresivita v online priestore narastá a „my na to nemôžeme reagovať tak, že je to len internetová aktivita a pokiaľ sa pomaly nejedná o vyhrážky zabitím, tak sa tým nebudeme zaoberať. Preto je tu táto nová skutková podstata, ktorá kumuluje viaceré okolnosti zakladajúce trestný čin“, dodal.

Poslankyňa Monika Kozelová (OĽANO) upozornila na potrebu prevencie a médiá požiadala, aby tento problém dôslednejšie pokrývali. Riadnej osvete a predchádzaniu kyberšikany by sa podľa nej mali venovať aj školy. „Verím, že sa v riešení tohto problému posunieme ďalej a mnohých ľudí uchránime pred útrapami“, apelovala Kozelová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program