Posilňujeme predprimárne vzdelávanie a pomáhame rodičom

Národná rada SR dnes schválila aj novelu zákona o výchove a vzdelávaní, ktorou predkladatelia Mária Šofranko a Richard Vašečka vytvárajú priestor pre zabezpečenie plynulého prechodu na povinné predprimárne vzdelávanie prostredníctvom dočasnej možnosti povinného vzdelávania aj v „nesieťových“ zariadeniach do roku 2024. Vytvára sa register týchto zariadení a upravuje sa príspevok na výchovu a vzdelávanie. Zároveň sa upravuje posudzovanie plnenia obsahu vzdelávania v rámci individuálneho vzdelávania detí na základe žiadosti zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadení.

Keďže od septembra je zavedená povinnosť predškolskej výchovy detí od 5 rokov, predkladatelia chcú rodičom rozšíriť výber vzdelávacích zariadení. „Štát zadefinoval, že 5 ročné dieťa musí plniť predprimárne vzdelávanie, a mal by teda zabezpečiť garanciu miesta. Ale my vieme, že taká Bratislava a Košice a iné obce budú mať s tým problém, preto prichádzame s našou novelou rodičom a deťom na pomoc,“ vyhlásila poslankyňa Mária Šofranko (OĽANO).

„Týmto návrhom rozširujeme pre rodičov možnosť vzdelávania detí aj v tzv. nesieťových zariadeniach, v ktorých sa už deti vychovávajú od útlejšieho veku. Pokiaľ sú rodičia spokojní, deti nebudú musieť tieto zariadenia opustiť a budú môcť za splnenia patričných vzdelávacích štandardov v nich absolvovať aj predškolskú výchovu. Som spokojný, že sa nám podarilo presadiť ďalšiu veľmi konkrétnu pomoc rodičom, deťom i samosprávam a teším sa, že návrh našiel podporu naprieč politickým spektrom,“ vyhlásil predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Richard Vašečka (Kresťanská únia, posl. klub OĽANO).

Novelou zákona sa teda výrazne posilnia v súčasnosti nepostačujúce kapacity v predškolských zariadeniach, zachová sa možnosť kontinuity výchovy a rozšíri sa ponuka o novú formu predškolského vzdelávania rešpektujúc špecifiká, potreby detí a požiadavky rodičov.

Prostredníctvom novovytvoreného registra nesieťových zariadení sa získa ucelený prehľad a možnosť kontroly už existujúcich nesieťových predškolských zariadení. Ministerstvo školstva SR tak nadobudne nástroj, vďaka ktorému získa takmer komplexné informácie o všetkých poskytovateľoch predprimárneho vzdelávania, ktoré v súčasnosti v oficiálnych štatistikách chýbajú, ako aj o forme a kvalite poskytovaného vzdelávania v týchto zariadeniach.

Dnes sa k tejto téme konala aj tlačová konferencia.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program