Remišová: Vláda chce riešiť korupciu len na papieri

„Návrh protikorupčnej politiky, ktorý v stredu schválila vláda rieši korupciu len na papieri,“ uviedla predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO Veronika Remišová.

Prijatý dokument hovorí o neexistencii jasných pravidiel pre lobing a dary, o neefektívnosti systému kontroly majetkových priznaní, ovplyvňovaní verejnej politiky a legislatívneho procesu, ako aj o probléme účasti vzájomne prepojených spoločností vo verejnom obstarávaní.

„Tento dokument len poukazuje na chaos a schizofréniu vo vláde. Na jednej strane vláda hovorí, že tieto pravidlá potrebujeme, na druhej strane je to práve táto vláda, ktorá prijatie protikorupčných zákonov dlhodobo blokuje,“ upozornila Remišová. „My sme predkladali zmenu zákona na obmedzenie nekalých praktík vo verejnom obstarávaní, koalícia to odmietla. Navrhovali sme sfunkčnenie zákona o preukazovaní pôvodu majetku, koalícia to odmietla. Dávali sme novelu zákona na zlepšenie majetkových priznaní, a pravidiel pre prijímanie darov, koalícia to opäť odmietla. A už úplne absurdná situácia nastala, keď vládna koalícia odmietla návrh zákona o zaistení majetku z dielne svojho vlastného ministra. Neprijatie zákona umožnilo Bašternákovi poprepisovať celý majetok na svoju manželku,“dodala Remišová.

Vládny dokument ako o riešeniach hovorí o rade inštitucionálnych opatrení, ktoré by mali boj proti korupcii zefektívniť, avšak väčšina z nich je pri absencii skutočnej politickej vôle z najvyšších miest len formálna a byrokratická. Opatrenia v navrhovanom znení nemajú dostatočnú razanciu na to, aby dokázali obmedziť obrovské riziká korupcie v jednotlivých rezortoch.

Remišová poukazuje aj na to, že na boj proti korupcii Slovensko potrebuje aj silné kontrolné inštitúcie. Za pozitívny signál však považuje návrh na zriadenie Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý môže výrazne napomôcť pri ochrane práve oznamovateľov korupcie a rokuje sa o ňom v parlamente.

„Zvýšenie dôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie dosiahne vláda len vtedy, keď prestane chrániť ľudí, ktorí parazitujú na štáte a keď začne na Slovensku konečne platiť zákon a spravodlivosť pre každého rovnako. Nejaká stratégia na papieri na to nestačí,“ uzavrela Remišová.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program