Riaditeľ RTVS nemá byť volený politicky, RTVS musí byť ekonomicky nezávislá

Poslanci za hnutie OĽANO-NOVA Jozef Viskupič a Ján Budaj dnes podporili názor ministra kultúry Mareka Maďariča, že riaditeľ RTVS by nemal byť volený politicky.

„RTVS by mala mať dva piliere nezávislosti, momentálne však u nás ani jeden nestojí,“ tvrdí J. Budaj. „Nestojí ani ekonomický pilier, pretože RTVS drží nad vodou zmluva so štátom, a ani pilier politickej nezávislosti, pretože riaditeľ je volený v parlamente. Preto vítam, že minister Maďarič chce tento systém meniť. A okrem témy politickej nezávislosti by mal otvoriť aj otázku ekonomickú,“ poznamenal Ján Budaj, podľa ktorého je aktuálny model financovania z minulého storočia dávno prežitý a prináša len ďalšie a ďalšie straty. „My prinášame lepší model, pôjde to aj bez platenia koncesionárskych poplatkov. Chcem vidieť ministra Maďariča ako človeka, ktorý opäť vyšle pozitívny signál a pomôže pri zmenách v prospech nezávislosti RTVS. U nás nájde v tejto veci vždy pomocnú ruku, či už pri tvorbe legislatívy, alebo v zmysle hlasovania za dobrý návrh.“

Poslanec Jozef Viskupič upriamil pozornosť na fakt, že názor ministra Maďariča je z pohľadu strany Smer aj vlády takpovediac opozičný…
„Jeho myšlienky neboli vyslyšané ani pri zvyšovaní koncesionárskych poplatkov a ani pri voľbe generálneho riaditeľa RTVS. Teraz prichádza s ideovým zámerom voľby GR RTVS, ktorá by sa v roku 2022 už nemala diať na pôde parlamentu. S touto ideou sa stotožňujeme, avšak riaditeľa by nemali voliť len zástupcovia z akademického a odborného sveta, teda Rada RTVS, ale aj Rada zamestnancov RTVS a Rada divákov a poslucháčov, ktoré je potrebné vytvoriť.“

Tieto rady by nezabezpečovali len nominácie na post GR RTVS, ale aj voľbu a odvolávanie GR RTVS. Viskupič chce urobiť hĺbkovú analýzu voľby riaditeľov verejnoprávnych médií v EBU a inšpirovať sa najlepšími modelmi.

Hnutie OĽANO-NOVA chce spolupracovať s ministerstvom kultúry a otvoriť zákon o RTVS, ktorý by bol transparentný a predvídateľný. Treba vyriešiť aj financovanie RTVS, aby bola zabezpečená finančná nezávislosť.

„Prvé kroky nového GR RTVS Rezníka budú smerovať na ministerstvo kultúry, aby si vybojoval dotáciu od štátu. Ak chce nový riaditeľ RTVS naplniť svoj projekt, musí vedieť, s akými finančnými prostriedkami bude disponovať. RTVS nie je financovaná len koncesionárskymi poplatkami (cca. 75 mil. € ročne), ale aj peniazmi od daňových poplatníkov vo forme zmluvy so štátom (26 mil. €). Transparentné a nezávislé financovanie sa dá docieliť zrušením koncesionárskych poplatkov a spomínanej diabolskej zmluvy RTVS so štátom. Už niekoľkokrát som predložil návrh zákona financovania RTVS, ktorého výpočet by bol odvodený od HDP, teda 0,15% z hrubého domáceho produktu.“

J. Viskupič načrtol aj problém portálu RTVS, ktorý neodráža parametre doby, hoci spĺňa zákon. Aj tým by sa mal podľa neho zaoberať parlament.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program