Rodičom viac peňazí, štátu o pár rokov viac daňovníkov. Návrh na riešenie demografickej krízy

Poslanci hnutia OĽANO-NOVA predstavili práve v týždni, keď oslavujeme Medzinárodný deň detí, ďalší z návrhov podporujúcich prorodinnú politiku, tentoraz novelu zákona o dani z príjmov. Navrhujú, aby bol daňový bonus „odstupňovaný“, teda progresívny, v závislosti od toho, či má rodič – daňovník jedno dieťa, dve deti alebo tri a viac detí (samozrejme za podmienky, že s ním žijú v spoločnej domácnosti).

V súčasnosti je toto daňové zvýhodnenie – daňový bonus rovnaký na každé dieťa a to v sume 21,41 eur mesačne (ročne vo výške 256,92 eur). “Náš návrh prináša progres – v číslach to znamená, že ak by v roku 2018 bola výška životného minima rovnaká ako v roku 2017, rodič – daňovník by si mohol uplatniť daňový bonus vo výške 21,41 eur na prvé dieťa, 42,82 eur na druhé dieťa a 64,23 eur na tretie a každé ďalšie dieťa mesačne,” vysvetľuje poslankyňa hnutia Anna Verešová.

Z Prognózy populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060 vyplýva, že plodnosť okolo roku 2020 bude stále iba 1,47 dieťaťa na ženu a starnutie obyvateľstva bude počas celého prognózovaného obdobia nezvratné, a hlavne v období 2020 až 2040 veľmi intenzívne. Slovensko sa stane spolu s Poľskom najstaršou krajinou EÚ a zaradí sa medzi najstaršie krajiny na svete (Eurostat, OSN). Vieme teda, že obyvateľstvo na Slovensku starne, rodí sa málo detí. “Mnohé vlády členských krajín EÚ už robia opatrenia, vrátane našich susedov z V4. V časoch, kedy má Slovensko jeden z najnižších populačných rastov v Európe, má vláda povinnosť vytvoriť také nástroje, ktoré pomôžu mladým rodinám v rozhodovaní o prijatí ďalšieho dieťaťa do rodiny. Tento cieľ by mal patriť medzi strategické spoločenské ciele,” upozorňuje Verešová. “V súčasnosti máme lepší výber daní, hospodársky rast a najnižší deficit v histórii Slovenskej republiky. Kedy ak nie teraz, by sme mali urobiť SYSTEMOVÉ radikálne zmeny? Kedy ak nie teraz, je možné pristúpiť k daňovo-odvodovým úľavám? Kedy, ak nie teraz, má štát prichádzať s daňovými a odvodovými úľavami, z ktorých budú mať úžitok zamestnaní rodičia, teda rodiny s deťmi?”

Ekonomické nástroje sú jedným z dôležitých benefitov súčasnosti práve pri rozhodovaní o počte detí. Zo spomínanej prognózy vyplýva, mladšie generácie by mohli v priaznivých podmienkach prispieť k dynamickejšiemu rastu hodnôt úhrnnej plodnosti. Štát teda nemôže rezignovať, práve naopak.

Podľa poslankyne Eriky Jurinovej existuje v zahraničí viacero príkladov úspešnej intervencie štátu. Predpokladom je naozaj premyslený a komplexný systém opatrení, ktorý pokryje celú populáciu. “Vytváranie spoločenskej klímy priaznivo naklonenej pre zakladanie rodín a rodenie detí je potrebné. Štát musí hrať v tomto procese rozhodujúcu úlohu, nakoľko má v rukách legislatívne, sociálno-ekonomické a pracovno-právne nástroje. Len premyslenou kombináciou týchto nástrojov možno prispieť k vytvoreniu spoločenskej klímy, ktorá zvýši prestíž rodiny a detí v spoločnosti, čo je nevyhnutný predpoklad pre dlhodobejšie a zásadnejšie zvýšenie pôrodnosti,” tvrdí E. Jurinová.

Viaceré európske krajiny už prijali opatrenia na zvrátenie nepriaznivého populačného vývoja. Je isté, že vždy ide o realizáciu súboru opatrení a jedným z nich je aj zavedenie progresívneho daňového bonusu.

Pre porovnanie:
V Českej republike je daňový bonus na 1. dieťa vo výške 500 eur ročne; na 2. dieťa vo výške 724 eur ročne a na 3. dieťa vo výške 903 eur ročne. V roku 2018 bude zvýšená suma na 1. dieťa na sumu 564 eur ročne.
V Poľsku je daňový bonus na 1. a 2. dieťa vo výške 262 eur ročne; na 3. dieťa vo výške 471 eur ročne a na 4. dieťa a viac detí vo výške 636 eur ročne.
V Maďarsku je daňový bonus na 1. dieťa vo výške 214 eur ročne; na 2. dieťa vo výške 268 eur ročne a na 3. dieťa a viac detí vo výške 706 eur ročne.

“Vzhľadom na pozitívny ekonomický vývoj je našou povinnosťou odbremeniť štandardnými opatreniami ekonomicky aktívnych ľudí, ale najmä rodičov, ktorí vychovávajú budúcich daňových poplatníkov,” hovorí Erika Jurinová. “Po nadobudnutí platnosti tohto zákona sa výpadok dane z príjmu fyzických osôb čiastočne kompenzuje vyšším výnosom zo spotrebných daní. Predpokladáme vyššiu spotrebu ekonomicky aktívnych rodín s deťmi, čo len znova podporí ekonomický rast a prosperitu krajiny.”

Tento legislatívny návrh hnutia OĽANO-NOVA prináša razantnejšiu podporu odstraňovania ekonomických bariér k rodičovstvu a ovplyvňovaní reprodukčného správania obyvateľstva. Postupne naňho budú nadväzovať ďalšie legislatívne návrhy podporujúce prorodinnú politiku.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program