Skôr ako podporíme ústavný zákon, chceme vidieť v parlamente zákon, ktorý zadefinuje maximálne čakacie lehoty

Pacienti majú právo vedieť už dnes, do akého termínu by im mala ich poisťovňa zabezpečiť plánovanú operáciu alebo diagnostickú hospitalizáciu, ktorú potrebujú. Poslanecký klub OĽANO nebude súhlasiť s tým, aby sa akákoľvek zdravotnícka reforma realizovala na úkor pacienta. Preto potrebujeme najskôr poznať nárok pacienta, ktorý nesmie byť reformou ohrozený.
Naše očakávania sú, že úspešná reforma nemocničnej siete by mala priniesť zvýšenú kvalitu zdravotnej starostlivosti a momentálne čakacie lehoty skrátiť. V žiadnom prípade však pacienti po jej spustení nemôžu čakať na operácie dlhšie, ako v súčasnosti. Túto pripomienku som ministerke niekoľkokrát tlmočil, aj priamo v televíznych diskusiách ešte v máji. Zákon definuje povinnosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a preto musí zadefinovať jasnejšie aj povinnosti pre poisťovne, na základe ktorých budú nútené zvažovať odzmluvňovanie výkonov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regiónoch Slovenska. Maximálne čakacie lehoty sú takýmto bičom aj na poisťovne.

Hnutie OĽANO zároveň konštatuje, že reforma v súčasnosti nemá jasne zadefinované financovanie. Financie si budú vyžadovať investície do desiatich, prevažne štátnych koncových regionálnych a národných nemocníc, ktoré podľa reformy majú zabezpečovať všetky špecializované výkony. Ich súčasný stav je žalostný, ich investičný dlh sa pohybuje v stovkách miliónov eur. No a dodatočné financie bude potrebné investovať aj do lokálnych nemocníc, ktoré sa majú pretransformovať do nemocníc doliečovacieho typu a na liečenie chronických a dlhodobo chorých pacientov. Predpokladáme, že tieto investície budú zohľadnené pri stavbe rozpočtu na rok 2020.

Zároveň upozorňujeme, že vykonateľnosť predloženého ústavného zákona aj v jeho ďalších ustanoveniach bude až na základe dodatočne prijatých zákonov. Bude teda zaujímavé, ako sa k tomuto ústavnému zákonu postavia aj ďalšie poslanecké kluby. Jeho odsúhlasením totiž kupujú mačku vo vreci.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program