Spoločnou kandidátkou hnutia OĽANO-NOVA a strany SaS na pozíciu Verejného ochrancu práv je PhDr. Janka Šípošová CSc.

Spoločnou kandidátkou hnutia OĽANO-NOVA a strany SaS na pozíciu Verejného ochrancu práv je PhDr. Janka Šípošová CSc. Sme presvedčení, že v prípade zvolenia Janky Šípošovej ostane zachovaná nezávislosť a odbornosť úradu, ktorý získal tieto atribúty vďaka kompetentnému výkonu funkcie súčasnej ochrankyne práv Jane Dubovcovej.

Janka Šípošová nie je členkou žiadnej politickej strany a má bohaté profesionálne skúsenosti práve z oblasti ľudských práv. Jej úsilie o ochranu práv obetí trestných činov si získalo uznanie a rešpekt odbornej i širokej verejnosti. Janka Šípošová má víziu a presnú predstavu o fungovaní Verejného ochrancu práv ako nezávislého orgánu Slovenskej republiky, ktorý chráni základné práva a slobody všetkých občanov. So svojou víziou sa bude uchádzať o dôveru a zvolenie do funkcie Národnou radou SR.

Stručný životopis PhDr. Janky Šípošovej CSc.

Janka Šípošová vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Svoju profesionálnu dráhu zamerala na obhajobu ľudských práv so špecifikom na deti s výchovnými a vzdelávacími problémami, mentálne retardované deti (deti s Downovým syndrómom) a deti vychovávané mimo vlastných rodín. Pôsobila a spoluzakladala pedagogicko-psychologické poradne, absolvovala vedeckú ašpirantúru vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde ďalej pôsobila ako vedecká pracovníčka a vedúca oddelenia výchovného poradenstva.

V roku 1997 založila prvú poradňu pre obete trestných činov a násilia v Bratislave, neskôr celoslovenskú sieť poradní Pomoc obetiam násilia, ktorá je aktívna dodnes. Systematicky sa venuje popularizácii a vzdelávaniu v oblasti ľudských práv, je dlhoročnou lektorkou Justičnej akadémie pre túto tému.

Angažuje sa tiež v Konfederácii politických väzňov Slovenska a snaží sa o narovnanie pretrvávajúcich krívd spáchaných v čase komunistického režimu. Ako nestraníčka bola poslankyňou NR SR za hnutie OĽANO-NOVA, nie je členkou žiadnej strany.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program