Správa o stave podnikateľského prostredia v SR je vágny a nekonkrétny dokument

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike je vágny a nekonkrétny dokument, ktorý nespĺňa atribúty výročného ministerského dokumentu komplexne hodnotiaceho podnikateľské prostredie a navrhujúceho riešenia. Tvrdí to poslanec za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) Eduard Heger. Podľa neho v dokumente chýba hlbšia analýza podnikateľského prostredia, pripravených legislatívnych opatrení, ako i vizualizácia dopadov týchto opatrení.

V správe sa konštatuje napríklad, že najväčší potenciál voľnej pracovnej sily je na východnom Slovensku, avšak väčšina zahraničných investícií smerovala a smeruje do západných časti Slovenska. A práve preto, ako sa uvádza i v správe, volí veľa ľudí odchod za prácou do zahraničia.

“V hodnetení Svetovej banky “Doing Business” sa nezlepšujeme, keďže sa len vraciame na pozíciu, na ktorej sme boli v rokoch 2006 a 2007. Podľa rebríčka Svetového ekonomického fóra sme na 65. mieste, kým Česká republika je na 31.-om a naši priami konkurenti Poľsko, Rumunsko, Bulharsko sú tiež ďaleko pred nami.” konštatuje E. Heger. “Za obdobie 9 rokov sme výrazne prepadli a opäť šplhali hore. Týchto deväť rokov však vnímam ako stratených, pretože kým Slovensko stagnuje, okolité krajiny výrazne zlepšujú podmienky pre podnikateľov. Strana Smer nie je strana, ktorá vie alebo chce zlepšovať podnikateľské prostredie, vie zlepšovať iba podnikanie vybraných spriaznených subjektov.”

Správa sa taktiež odvoláva na vytvorenie medzirezortnej pracovnej skupiny na najvyššej úrovni pre Doing Business. “Obávame sa, aby sa neostalo opäť iba pri slovách a hľadaní dôvodov na odďaľovanie opatrení smerujúcich k stanovenému cieľu – znižovať byrokraciu a zlepšiť kvalitu podnikateľského prostredia. Máme na čom pracovať.”

Napríklad susedné Česko zaznamenalo minulý rok vysokoprebytkový rozpočet, i keď pôvodne kalkulovalo s deficitom, z čoho môžeme vidieť, že využitie ekonomického rastu v kombinácii s dobrým hospodárením prináša pozitívne výsledky. Zároveň vidíme, že Bulharsko a Rumunsko nás predbiehajú nielen v množstve lacnej pracovnej sily ale i v daňovej politike, ktorá je príťažlivá pre investorov. Navyše nás predbiehajú i v schopnosti odbúravať korupciu.

Správa konštatuje, že podnikatelia poskytli pracovné príležitosti takmer trom štvrtinám aktívnej pracovnej sily v podnikovej ekonomike. Práve tieto čísla sú jasným odkazom, prečo vytváranie priaznivých podmienok pre podnikanie je pre Slovensko veľmi dôležitý. “Preto budeme podrobne sledovať, ako sa vláde darí ho rozvíjať, resp. brzdiť. Doposiaľ nás svojimi krokmi nepresvedčila,” uzavrel Eduard Heger.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program