Stanovisko k presunom poslancov v rámci vládnej koalície

Základnou dohodou a pilierom fungovania vládnej koalície je Koaličná zmluva, ktorá vznikla po náročných rokovaniach štyroch koaličných partnerov. Predsedovia koaličných strán a hnutí svojím podpisom Koaličnej zmluvy potvrdili súhlas s dodržiavaním tejto zmluvy.

Hnutie OĽANO je zodpovedný koaličný partner, ktorý vždy dodržiava vzájomné dohody. Rovnaký prístup pochopiteľne očakávame aj od našich partnerov, preto ich žiadame, aby rešpektovali platnú Koaličnú zmluvu, vrátane prerozdelenia ministerských postov pre jednotlivé strany a hnutia.

Zároveň zo strany koaličných partnerov nepovažujeme za konštruktívne a správne oznamovať svoje požiadavky prostredníctvom médií. Svoje postoje preto vyjadríme tam, kde sa to má, teda na Koaličnej rade.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program