Stanovisko k zrušeniu analytického útvaru Inštitútu vzdelávacej politiky na ministerstve školstva

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) považuje rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zrušiť analytický útvar Inštitútu vzdelávacej politiky za prejav nechuti uskutočniť akúkoľvek systémovú zmenu vo vzdelávaní a rozumne využívať peniaze určené na vzdelávanie.

„Rušenie analytických inštitútov na ministerstvách je nesystémovým krokom, ktorý bude mať negatívny vplyv na kvalitu rozhodnutí v rezorte. V konečnom dôsledku takýto krok žiadne financie neušetrí, ako to môžeme vidieť aj na ministerstve dopravy, ktoré zrušilo analytický Inštitút stratégie a namiesto toho si objednáva drahé analýzy od externých poradcov za státisíce eur,“ uviedla Veronika Remišová, podpredsedníčka výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

„Štát má k dispozícii množstvo dát a zároveň má obmedzené finančné prostriedky v rozpočte. Preto je mimoriadne dôležité, aby sme peniaze, ktoré máme, rozdeľovali tak, aby to malo čo najväčší úžitok pre ľudí. To je princípom skúmania Hodnoty za peniaze, ktorý už ušetril na Slovensku desiatky, až stovky miliónov eur. Rušenie týchto analytických útvarov považujeme za obrovskú chybu. Na parlamentnom výbore pre vzdelávanie budeme žiadať ministerku školstva, aby tento krok prišla vysvetliť na najbližší výbor a rozhodnutie prehodnotila,“ dodala Remišová.

Tieňový minister školstva za hnutie OĽANO Miroslav Sopko, považuje za nemysliteľné, aby akýkoľvek krok alebo opatrenie nebolo potvrdené zodpovedajúcou analýzou, ktorá ukáže čo najširší a komplexný pohľad na daný problém. „To by pani ministerka, ktorá na ministerstvo prišla z vedeckých a akademických kruhov, mala vedieť. Nedokážem sa ubrániť dojmu, že pri zrušení IVP ide len o vybavenie si účtov s neposlušnými analytikmi, vrátane ich dnes už bývalého šéfa Mateja Šiškoviča, ktorí navrhovali v poslednej revízii verejných výdavkov opatrenia vedúce k úspore vyše 80 miliónov. Tvrdenia o vytvorení nového odboru pre celoživotné vzdelávanie a vzdelávacie politiky, ktorá by sa mala zlúčiť s analytickým útvarom túto moju domnienku len posilňujú, že neposlušných analytikov treba dostať pod kontrolu,“ tvrdí Sopko.

Poslanci zároveň vyzývajú ministerku Lubyovú, aby tento svoj krok prehodnotila. „Žiadame, aby ministerka odolala politickým tlakom a opäť zriadila samostatný analytický útvar a začala konečne konať v zmysle analýz, ktoré jej odborníci pripravujú a nie podľa pocitov a dojmov, čoho sme boli, žiaľ, svedkami práve v rezorte školstva. Inak sa všetci budeme musieť zmieriť so stavom, že sa až do konca volebného obdobia s ničím zásadným nepohne,“ dodal Sopko.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program