Stanovisko Kataríny Hatrákovej k medializovaným informáciám v súvislosti kandidatúrou na post Komisárky pre deti

„Nechcela som sa ku svojej kandidatúre vyjadrovať na pôde Národnej rady viac, ako bolo potrebné aj so zreteľom na svojich protikandidátov, ktorí túto možnosť nemali a nemajú. Neutíchajúce mediálne útoky ma však primäli k tomu, aby som zaujala k nim jasné stanovisko adresované nielen médiám, ale i kolegom poslancom, ktorí sú denne s touto témou konfrontovaní.

Od ohlásenia mojej kandidatúry na jeseň minulého roka až dodnes sa stretávam so záujmom médií, ktorý pokladám za prirodzený a opodstatnený o to viac, že ide o citlivú tému – ochranu tých najzraniteľnejších, hájenie ich práv. Úrad Komisára pre deti je právom v centre záujmu aj v kontexte jeho fungovania počas uplynulých rokov a v očakávaní zmeny. Na kandidátov boli a sú kladené vysoké nároky, ako odborné, tak i etické.

Musím však konštatovať, že odbornosť nikoho nezaujíma. Zavádzajúca interpretácia citlivých prípadov nešťastných rodín či partnerov, podotýkam – aj stále otvorených živých  káuz, spolu s vytrhávaním mojich vyjadrení z kontextu, neodborné hodnotenie mojich postupov pri komunikácii s klientami alebo úradmi do značnej miery znevažujú nielen moju prácu, renomé a moje meno, ale predovšetkým masírujú verejnosť spôsobom, ktorý považujem za neprofesionálny a nekorektný.

Budem konkrétna. Koncom roka boli medializované informácie o tom, že som pri poslaneckom prieskume zneužila svoju právomoc, postavenie poslankyne NR SR a z tejto pozície som si vyžiadala a nazerala do spisu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade, v ktorom som sa angažovala ako psychologička. Tému rozvíjali Hospodárske noviny. Voči týmto nepravdivým tvrdeniam som sa ohradila a noviny sa mi ospravedlnili – citujem (zo dňa 22.12. 2021)

„Týmto zverejňujeme opravu nepravdivého skutkového tvrdenia uverejneného dňa 03. 12. 2021 v denníku Hospodárske noviny na strane 5 v článku s názvom Hatráková hrá úlohu v spore o deti: „Práve do spisu detí Rastislava a Sone Kuželovcov sa podľa všetkého dostala Katarína Hatráková, ktorá na to využila svoju pozíciu v Národnej rade.”, a konštatujeme, že citované skutkové tvrdenie je nepravdivé, nakoľko poslankyňa Národnej rada Slovenskej republiky pani PhDr. Katarína Hatráková do spisovej dokumentácie vo veci maloletých detí Rastislava a Sone Kuželovcov nikdy nenahliadala, túto ani nemala nikdy ani len k dispozícii, a s týmto ani iným cieľom nevyužila svoju pozíciu v Národnej rade Slovenskej republiky.”

Ako psychologička som sa aktívne venovala deťom a ich rodinám takmer 20 rokov. Bola to práca s ľuďmi, ich postojmi a emóciami, ktoré často do veľkej miery ovplyvňujú mnohé faktory, vyvíjajú sa. Mojou úlohou ako terapeuta bolo sprevádzať klientov ich ťažkým životným obdobím a vždy som to robila v ich najlepšom záujme a výhradne v medziach terapeutických postupov a etiky. Nie je výnimkou, že príbeh klienta sa vyvinie v čase inak a vstupy terapeuta môže vnímať ako málo nápomocné. Aj v takýchto prípadoch je žiadúce, aby kontaktovali psychológa a konfrontovali s ním svoje pocity, aktuálnu situáciu.

Útoky niektorých médií prostredníctvom skreslených informácií vytrhávaných z kontextu považujem za účelové a zavádzajúce. Preto sa voči nim budem brániť všetkými dostupnými prostriedkami.”

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program