Stanovisko ku Globálnemu paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) si uvedomuje závažnosť fenoménu migrácie a problémov migračnej krízy. Migrácia je globálnym problémom, ktorý si vyžaduje komplexné riešenia na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni.

OĽANO sa v prvom rade výrazne dištancuje od spôsobu, akým prebieha diskusia o migračnom pakte na slovenskej politickej scéne. Neprijateľný je predovšetkým postoj koaličných strán Smeru a SNS. Ich správanie vo veci migračného paktu ilustruje neschopnosť vládnuť a spolupracovať, a to v tak závažnej téme ako je migrácia. Je absurdné, aby Slovenská národná strana, ktorá má na ministerstve zahraničných vecí vlastného štátneho tajomníka, kritizovala to isté ministerstvo, ktoré sa pod vedením Miroslava Lajčáka rok a pol podieľalo na príprave migračného paktu.

Európska únia čelí od roku 2015 veľkej migračnej kríze, ktorá vyvoláva napätie medzi jednotlivými krajinami a rozdeľuje EÚ. V súčasnosti potrebujeme hlavne riešiť problémy spojené s migračnou krízou na úrovni EÚ. Globálny pakt OSN nerieši žiadny zo zásadných problémov, ktorým čelí Európska únia. Na úrovni EÚ potrebujeme urýchliť uzavretie dohôd o vracaní utečencov s tretími krajinami, pretože bez vzájomnej spolupráce s krajinami pôvodu sa migračné tlaky nepodarí vyriešiť. Takisto je potrebné zlepšiť vonkajšiu ochranu hraníc a ďalšie praktické kroky, ako napríklad prijatie spoločného európskeho zoznamu bezpečných krajín. Minister Lajčák by mal svoju energiu venovať najmä riešeniam týchto problémov, nie dokumentu, ktorý je z tohto hľadiska zbytočný. Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) považuje za nevyhnutné vyvíjať politický tlak na efektívne riešenia v oblasti migrácie na európskej úrovni.

Navyše, Smer a SNS síce odmietajú globálny pakt, no ich ministri v stredu na rokovaní vlády schválili novelu zákona, ktorá rieši ten istý problém ako globálny pakt a výrazným spôsobom uľahčuje zamestnávanie cudzincov z tretích krajín na slovenskom pracovnom trhu. Novelu zákona o službách zamestnanosti dokonca vláda predkladá do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní, čo považujeme za neprijateľné.

Súčasná situácia svedčí o tom, že táto vládna koalície je v rozklade a nemá pre Slovensko žiadnu víziu.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program