Stanovisko Veroniky Remišovej k prejavu predsedu Európskej komisie o Stave Únie

„Prejav predsedu Európskej komisie bol v mnohom nereálny. Mrzí ma, že predseda komisie preberá priority najmä jednej skupiny krajín, ktoré nemusia zohľadňovať národný záujem všetkých ostatných. Týka sa to najmä vytvorenia postu ministra financií, boj proti sociálnemu dumpingu. Pán Juncker dokonca spomínal aj vytvorenie Európskeho menového fondu, ktorý by fungoval ako Medzinárodný  menový fond. Pokladáme to za mimoriadne politicky citlivú tému, ktorá môže zvýšiť napätie v členských krajinách a odpor proti Bruselu. Takisto nápad, ktorý pán Juncker dlhodobo presadzuje, aby európske strany viedli politickú kampaň v celej EÚ je odtrhnutý od reality. Treba sa zmieriť s tým, že európska identita je v porovnaní s národnou identitou malá a celoeurópska politická kampaň nikdy nebude fungovať.

Zámer vytvoriť osobitný rozpočet pre eurozónu, ako aj paralelný nástroj podobný eurofondom, no len pre krajiny eurozóny je zbytočným vytváraním byrokracie. Slovensko má problém zmysluplne manažovať a minúť eurofondy a rozhodne nepotrebujeme, aby EÚ mala niekoľko ďalších nástrojov rozdeľovania peňazí. Navyše je zrejmé, že primárne by tento nástroj nebol určený pre zaostávajúce krajiny a regióny únie, ale najmä pre krajiny, ktoré čelia kríze a dlhodobo vysokej nezamestnanosti, ako napríklad Španielsko, Grécko alebo Francúzsko. Tieto krajiny však musia v prvom rade robiť reformy, často aj bolestivé, ako to muselo v minulosti urobiť Slovensko. Rovnako za zbytočné považujeme spoločné očkovacie plány alebo systémy dôchodkového zabezpečenia.

Naopak treba oceniť snahu o spravodlivé zdaňovanie digitálnych služieb, pretože mnohé veľké nadnárodné firmy v tejto oblasti majú pochybné daňové praktiky. Slovensko prichádza kvôli podvodom s DPH o zhruba 2 miliardy eur ročne, preto bude pre nás veľmi dôležitý návrh na zlepšenie systému a boj proti podvodom s DPH. Vítame tiež zámer zjednodušiť pravidlá využívania eurofondov a výrazne zlepšiť výmenu informácií a kontroly na hraniciach pre boj proti organizovanému zločinu a terorizmu.

Veľkou chybou našej vlády je, že o týchto dôležitých veciach a o konkrétnych návrhoch, ktoré sa práve pripravujú na európskej úrovni vôbec nediskutujeme. Namiesto otvorenej debaty a jasných požiadaviek Slovenska pri rokovaní o novom usporiadaní EÚ sa vláda obmedzuje iba na prázdne reči o jadre. Tento prístup zbytočne nahlodáva dôveru verejnosti v európsky projekt a ohrozuje tak našu budúcnosť v Európe.”

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program