Uvoľnenie Vlčana z funkcie je len prvým krokom

Žiadosť Samuela Vlčana o uvoľnenie z funkcie ministra pôdohospodárstva považujeme len za prvý krok k nezávislému vyšetreniu kauzy, v ktorej sa ocitol nominant Eduarda Hegera.

Od pána Vlčana, ako aj od pána Budaja očakávame, že sa naďalej nebudú skrývať a ešte dnes predstúpia pred médiá a celú záležitosť podrobne vysvetlia.

Zároveň očakávame od pani prezidentky, že pánovi Vlčanovi bezodkladne odoberie poverenie riadenia ministerstva pôdohospodárstva.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program