Vďaka pozmeňujúcemu návrhu M. Fecka sa ľudia ľahšie dostanú k pôde

Poslanci NR SR schválili pozmeňujúci návrh poslanca za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Martina Fecka o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.

„Hoci Európsky parlament tvrdí, že poľnohospodárska pôda využívaná drobnými poľnohospodárskymi podnikmi má mimoriadny význam pre vodohospodárstvo, klímu čí produkciu zdravých potravín, slovenská legislatíva doteraz nepodporovala tieto princípy a v mnohých ustanoveniach išla aj proti nim,“ uviedol Martin Fecko, podľa ktorého dostať sa k poľnohospodárskej pôde je na Sovensku veľmi obtiažne.

Podľa Fecka otvorila ministerka hospodárstva Gabriela Matečná zákon o vlastníctve pôdy za posledný polrok v pléne NR SR netradične až dvakrát za sebou, a to vládnymi novelami tohto zákona. „Schválené návrhy riešia viacero vecí, napríklad zavádzajú evidenciu užívateľov poľnohospodárskej pôdy či definujú výšku obvyklého nájmu. Najdôležitejším bodom je vypustenie zo zákona  automatického predlžovania nájomnej doby na ten istý čas ako to bolo doteraz,“ povedal Fecko, podľa ktorého sa pri doterajšom znení zákona prakticky až dve generácie (50 rokov) nedostali k užívaniu vlastných pozemkov. „Neskutočné, no na Slovensku reálne dianie pri nakladaní s poľnohospodárskou pôdou,“ vyjadril sa M. Fecko a doplnil, že v súčasnosti je až 90% pôdy v prenájme a len 10% pôdy užívajú vlastníci.

Pozmeňujúci návrh Martina Fecka umožní majiteľovi dostať sa ľahšie k pôde. „Konkrétne sa zníži maximálna doba nájmu na dobu určitú pre poľnohospodársky podnik z 25 rokov na 15 rokov. Výrazne sa tak skráti čakanie na možnosť prevzatia pôdy. Žiaľ, ďalší pozmeňujúci návrh, ktorým by vzájomná dohoda medzi zúčastnenými stranami pri výpovednej dobe mala prednosť pred striktným nariadením zákona neprešiel,“ povedal Fecko a zároveň upozornil občanov na povinnosť vyplývajúcu z novely zákona: „Chcem uviesť a upozorniť občanov na ich povinnosť, ktorá už teraz vyplýva z novely tohto zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy. Každý, kto mal vyčlenenú pôdu od roku 1991 do takzvaného náhradného užívania cez pozemkový úrad (tzv. paragraf 15) a chce naďalej takúto pôdu užívať, musí sa do 28.2.2018 ohlásiť na príslušnom okresnom úrade na pozemkovom a lesnom odbore. Tento následne usmerní, aké podklady je potrebné doručiť k rozhodnutiu správneho orgánu.“

Martin Fecko verí, že po schválení súčasnej novely uvidia malí, mladí, strední a začínajúci agropodnikatelia svetlo na konci tunela, ktoré im umožní dostať sa k ich základnému výrobnému prostriedku – k pôde. „Po niekoľkoročnej snahe sa 18-ty október 2017 zapíše zlatými písmenami do histórie malých, mladých a mikro-agropodnikateľov na Slovensku. Som veľmi rád, že som k tomu prispel aj ja,“ dodal Martin Fecko.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program