Vyhlásenie časti koaličných poslancov NR SR k rozhodnutiu ÚVO o zrušení súťaže na obchvat Košíc

Dňa 21. 12. 2021 sa konala tlačová konferencia ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina), ktorý poukázal na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o zrušení súťaže v rámci obstarávania obchvatu v Košiciach. ÚVO zaslalo negatívne stanovisko k pokračovaniu projektu obchvatu v Košiciach. Koaliční poslanci Národnej rady SR Erik Ňarjaš, Milan Potocký, Vojtech Tóth, Miloš Svrček a Peter Liba týmto vyjadrujú nad uvedeným postupom sklamanie a chcú kvôli tomuto prípadu iniciovať mimoriadne rokovanie Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.

Poslanci pripomínajú, že aj keď rozhodnutie zrušiť súťaž na rýchlostnú cestu R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany ešte nie je právoplatné, v momentálnej situácii Národná diaľničná spoločnosť (NDS) nemôže uzavrieť zmluvu a Košice nemusia mať najbližšie dva-tri roky časť svojho obchvatu, pričom štát nedokáže vyčerpať takmer 140 miliónov eur z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Rozhodnutie o zrušení súťaže prišlo 21. decembra, pričom minister dopravy dodal, že sa plánujú odvolať a súťaž následne posúdi Rada ÚVO.

„Úrad nariadil NDS zrušiť súťaž pri svojej druhej ex ante kontrole pred podpisom zmluvy. Ako sme sa dozvedeli, dôvodom nebolo to, že by boli podmienky zásadným spôsobom diskriminačné, že by bola neprimerane vysoká cena, alebo že by rezort dopravy pochybil pri zákone o verejnom obstarávaní. Úrad nariadil zrušiť súťaž pre dve chýbajúce slová: ‘alebo ekvivalent’. Za nás poslancov NR SR, ale hlavne v mene občanov východného Slovenska, chceme apelovať na Radu ÚVO, aby sa rozhodovali na základe svedomia a aplikačnej praxe a úmyslu pomôcť občanom, a nie na základe byrokratických zvyklostí. Týmto rozhodnutím nedokáže štát vyčerpať takmer 140 miliónov eur z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, čo má od mediálne prezentovaného vyjadrovania ÚVO ohľadne ochrany nakladania s verejnými zdrojmi značne ďaleko. Na rokovaní hospodárskeho výboru NR SR si preto chceme vypočuť vyjadrenie predstaviteľov ÚVO a budeme sa chcieť informovať o možnostiach príslušných právnych predpisov,” vyhlásili poslanci.

„Je nehorázne, ak v dnešnej dobe namiesto spájania sa pre dobré projekty, ktoré majú vplyv na tisíce občanov, sa nájdu byrokrati, ktorí chcú z ťažko definovateľného dôvodu brániť pokroku a dobrej veci pre občanov,” dodal E. Ňarjaš.

„Ide o úsek Via Carpatie, ktorý  je považovaný za mimoriadne dôležitý prvok ekonomického rozvoja krajín a rozvoja dotknutých regiónov v stredoeurópskom priestore. Plne podporujeme vyjadrenie ministra dopravy a výstavby, pričom sme toho istého názoru, že rozhodnutie úradu považujeme za bezprecedentné, neodborné a mimo aplikačnú prax,” zdôraznil M. Svrček.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program