Začiatok i koniec starostlivosti o zdravie dieťaťa pediatrom by mala úradom oznamovať zdravotná poisťovňa

Do parlamentu sa dostáva návrh zákona, ktorý by mal zabezpečiť monitorovanie starostlivosti o dieťa zo strany pediatrov.

Prijatie opatrení, ktoré môžu prispieť k znižovaniu možnosti ohrozenia života, zdravia neľudského alebo zlého zaobchádzania s dieťaťom na minimum je cieľom novely, ktorú navrhujú koaliční poslanci na prerokovanie parlamentom na jeho januárovej schôdzi. Iniciatíva vzišla od poslankyne Kataríny Hatrákovej z Kresťanskej únie (klub OĽANO) ako reakcia na tragický prípad osemmesačnej Lucky, ktorej telo vykopala polícia v máji 2020 na dvore rodinného domu v Nových Zámkoch. Návrh zákona má utesniť legislatívnu dieru na ochranu životov bezbranných detí.

Návrh zavádza oznamovaciu povinnosť zdravotnej poisťovne voči orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Poisťovňa bude povinná oznámiť, že dieťaťu prestala byť poskytovaná zdravotná starostlivosť pediatrom a zároveň dieťaťu sa nezačala poskytovať starostlivosť iným pediatrom. Takto bude možné preveriť, či dieťa (poistenec) by mohlo byť vystavené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu.

„V našom sociálnom systéme musí byť funkčný nástroj na to, aby bolo možné včas identifikovať, že v starostlivosti o dieťa nie je niečo v poriadku. Dieťa má právo na zdravotnú starostlivosť pediatra. Nie je prípustné, aby ju stratilo napríklad v prípade, keď sa jeho rodičia presťahujú do iného okresu a tento fakt lekárovi nenahlásia. Tých najzraniteľnejších, ktorí sa o svojom osude nerozhodujú, musíme efektívne chrániť. Najmä ak neprihlásením dieťaťa k novému pediatrovi chce ten, kto sa o dieťa má osobne starať, zakryť neľudské alebo zlé zaobchádzanie s dieťaťom. Tragický prípad ani nie ročného dievčatka Lucky je otrasným príkladom toho, ako ľahostajnosť rodičov a diera v sociálnom systéme môže prispieť k ťažkým osudom detí,“ apeluje poslankyňa K. Hatráková, predkladateľka novely zákona.

Katarína Hatráková, jedna z predkladateľov návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, monitorovala tragický prípad a z dostupných údajov bol identifikovaný právny nedostatok, ktorý sa má návrhom zákona odstrániť.

Prípad bol podrobne medializovaný. Týkal sa 8-mesačnej Lucky, ktorej telo našli zakopané v záhrade a 10 mesiacov nechýbala ani lekárom či úradom. Mala absolvovať viacero povinných zdravotných prehliadok, ako všetky deti v jej veku. Podľa pediatrov, mimo chorôb, do jedného roku života je to 9, do dvoch rokov 10 preventívnych prehliadok. Prehliadky sú v rámci zdravotnej starostlivosti povinné nielen pre rodičov detí, ale aj lekárov. Pediatri si o tomto vedú presnú evidenciu a upozorňujú rodičov, kedy majú s dieťatkom prísť. Ak neprídu napríklad na očkovanie, lekári rodičov kontaktujú, zisťujú dôvody. “Ak takáto situácia nastane, lekár je povinný bezodkladne oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,” uviedla pre médiá hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. V Luckinom prípade to nemal kto oznámiť. Jej detská lekárka povedala, že už nemá jej zdravotnú dokumentáciu. Dali ju matke, keď im povedala, že chce zmeniť lekára. “Zdravotnú kartu pacienta by si mali lekári posúvať medzi sebou,” vysvetlila Eliášová. “Musí doniesť papier, že ten druhý detský lekár príjme do evidencie a na základe toho pán doktor vydá kartotéku, nie do rúk, ale poštou,” dodáva Eliášová. Preto nevyšlo najavo, že iný pediater Lucky nie je. Desať mesiacov nemalo komu prekážať, že nemá povinné prehliadky a očkovania.

Rodinu za predchádzajúce mesiace nekontaktovali ani zo sociálneho úradu. Aj keď v roku 2017 boli dve deti z predchádzajúcich vzťahov Luckinej matky súdom zverené do starostlivosti ich otcov. “Matka v tom čase nevychovávala žiadne dieťa, takže ÚPSVAR, keďže musí rešpektovať zákon, nemal žiadny dôvod matku kontrolovať. O tom, že sa z ďalšieho vzťahu narodili ďalšie deti, úrad nemal žiadne informácie, neinformovala pôrodnica, neinformoval pediater, neinformovala samospráva,” uviedla hovorkyňa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, Jana Lukáčová. Až všímavosť známych odhalila násilnú smrť Lucky. Kontaktovali sociálnu kuratelu, neverili, že je dievčatko v ústave, ako tvrdili jej rodičia.

Poslanci, ktorí predkladajú návrh zákona: Katarína Hatráková (OĽANO, Kresťanská únia), Ján Szőllős (OĽANO, Kresťanská únia), Richard Vašečka (OĽANO, Kresťanská únia), Michal Šipoš (OĽANO), Lucia Drábiková (OĽANO), Ján Herák (OĽANO), Eva Horváthová (OĽANO), Marek Šefčík (OĽANO), Marcel Mihálik (OĽANO), Jana Majorová Garstková (OĽANO), Kristián Čekovský (OĽANO), Lukáš Kyselica (OĽANO), Igor Hus (OĽANO), Romana Tabák (OĽANO), Martin Čepček (OĽANO), Andrea Letanovská (Za ľudí), Jana Žitňanská (Za ľudí), Zuzana Šebová (Sme rodina), Peter Cmorej (SaS) a Jana Bittó Cigániková (SaS).

Návrh zákona zároveň čiastočne napĺňa jednotlivé tézy Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024 v oblasti práv detí a ochrany detí pred násilím. Návrh zákona prispeje k úplnej alebo čiastočnej implementácii medzinárodných záväzkov a odporúčaní v oblasti práv detí. Najmä sa to týka práv vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program