Želáme všetkým občanom Slovenska šťastný nový rok a blahoželáme k 26. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky

„Sviatok vzniku Slovenskej republiky je oslavou toho, čo nás spája. Je oslavou našej nezávislosti a privilégia mať vlastný štát. Je oslavou slobody, ktorú si Slováci vybojovali aj za cenu utrpenia a straty životov. Je oslavou tvorivej energie  a práce všetkých Slovákov, ako aj predchádzajúcich generácii, ktorí zo Slovenska vytvorili svojbytnú a bezpečnú krajinu.

V tento slávnostný deň by sme však chceli pripomenúť, že slobodná a hrdá krajina nie je samozrejmosťou. Musíme byť dnes viac ako inokedy ostražití a nedať si krajinu ukradnúť politikmi, ktorí to so Slovenskom nemyslia dobre. Títo politici a proroci nenávisti sa v Slovákoch snažia vyvolávať strach z rôznych, často vymyslených hrozieb, vyvolávajú nenávisť k rôznym skupinám obyvateľstva či mimovládnym organizáciám. Chcú mať zo Slovákov ponížených a ustráchaných občanov, uzavretých do seba, ľudí, ktorí sa nevzoprú a nekričia ak sa deje nespravodlivosť a neprávosti. Títo politici strašia ľudí štátnym prevratom, či vonkajším nepriateľom.  No strach robí z občanov otrokov a otroci sa najľahšie ovládajú. Problémy, ktorým čelí Slovensko a Európa dnes, nie sú malé. Po 26 rokoch vlastného štátu stále spravodlivosť a zákon neplatia na každého rovnako a služby štátu zlyhávajú. Na európskej úrovni čelíme strate hodnotovo-orientovanej zahraničnej politiky, rozpadajú sa staré spojenectvá a aliancie, ktoré sme dlhé roky považovali za oporné body a mení sa svetový poriadok, ktorý bol založený na akceptovaných pravidlách. No tieto hrozby sa nedajú riešiť so strachom, ale konštruktívne a s odvahou.

Po 26 rokoch potrebujeme znovu hľadať spoločný konsenzus a víziu pre Slovensko 21. storočia. Aby Slovensko bolo krajinou, kde právo a spravodlivosť platí pre každého rovnako. Štát, kde talent, energia a húževnatosť budú odmenené a za poctivú prácu dostanú ľudia riadne zaplatené. V takéto Slovensko veríme a celý rok sa naďalej budeme snažiť zlepšiť život ľudí na Slovensku. Zodpovednosť za slobodu a demokraciu je v rukách každého jedného z nás.”

Veronika Remišová, predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program