Železnice Slovenskej republiky ignorujú výsledky hodnotenia ÚHP a ich opatrenia hodili do koša

Napriek tomu, že analýza fungovania Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), ktorú vypracoval Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), ukázala plytvanie a možnosti úspor v štátnom podniku za desiatky miliónov eur, vedenie ŽSR sa rozhodlo audit bojkotovať a navrhuje ho celý hodiť do koša. Minister dopravy Árpád Érsek by mal podľa hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) vyvodiť personálne dôsledky voči generálnemu riaditeľovi železníc Jurajovi Tkáčovi.

Útvar hodnoty za peniaze prezentoval výsledky auditu k fungovaniu ŽSR v júni, o čom informovali aj viaceré médiá. Podstatu materiálu s názvom „Lepšie fungovanie ŽSR vyjadril vedúci projektu za ÚHP Juraj Mach takto: „V praxi to znamená, že by mali zmeniť zastarané riadenie dopravy, interné nastavenia s dopadom na podnikovú zamestnanosť a odporúčame prehodnotiť aj rozsah spravovaných tratí. Všetko s cieľom zlepšiť služby poskytované železnicami.“ ŽSR zareagovali pomerne konštruktívne; hovorca ŽSR Michal Lukáč vtedy dokonca povedal, že: „Závery pracovného materiálu, ktorý je výsledkom projektu realizovaného Útvarom hodnoty za peniaze a implementačnou jednotkou (na úrade vlády), berú Železnice SR na vedomie. Návrhmi a odporúčaniami, ktoré vyplývajú z materiálu, sa ŽSR budú vážne zaoberať, resp. ich implementovať v praxi.“

Odvtedy uplynuli už štyri mesiace. Nikde sme sa však nedopočuli o ďalších krokoch, ktoré by ŽSR urobili pre realizáciu týchto plánov. „Namiesto urýchlenej realizácie akýchkoľvek systémových krokov, ktoré by zlepšili zlý stav železníc, sme naopak svedkami ďalších obmedzení a problémov na železničnej infraštruktúre,“ hovorí tieňový minister dopravy za hnutie OĽANO Ján Marosz. V tejto situácii vyšiel tiež materiál Implementačnej jednotky pri Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu s názvom Priebežná implementačná správa za rok 2019 (Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, vzdelávanie, životné prostredie, trh práce a sociálne politiky). Hoci materiál bol dopracovaný v októbri tohto roku, v súvislosti s materiálom „Lepšie fungovanie ŽSR“ sa z neho dozvieme len to, že „V súčasnosti ŽSR vypracúva implementačný plán.“ Možno by to nebolo až natoľko znepokojivé, keby hnutie OĽANO nedostalo možnosť prečítať si list, ktorý dňa 17.9.2019 odoslali ŽSR štátnej tajomníčke MDV SR p. Mgr. Cengelovej. V tomto liste sa v súvislosti s materiálom „Lepšie fungovanie ŽSR“ používa slovný obrat „neodsúhlasený audit“ a konštatuje sa, že výsledky auditu neboli odsúhlasené Správnou radou ŽSR, že realizácia opatrení z auditu nie je plne v kompetencii ŽSR, že vedenie ŽSR zatiaľ neschválilo rozsah, spôsob a harmonogram implementácie a tak ďalej. Kúzelná je tiež veta zo záveru listu, ktorú odcitujeme úplne: “Zároveň, v súčasnej dobe nedisponujeme z riadiacej úrovne Správnej rady ŽSR ani MDV SR žiadnym pokynom, ktorý by nás zaväzoval implementovať opatrenia v akomkoľvek rozsahu a k dodaniu implementačného plánu.“                       

Podľa experta hnutia OĽANO pre dopravu Jiřiho Kubáčka nemusíme celkom nekriticky súhlasiť so všetkým, čo je napísané v materiáli „Lepšie fungovanie ŽSR“. „Musíme ale uznať, že jeho autori z Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR a Implementačnej jednotky pomerne dobre vnikli do zložitej problematiky fungovania železničnej infraštruktúry a prišli s viacerými dobrými postrehmi a nápadmi,“ vysvetľuje Kubáček s tým, že ak teraz ŽSR vymenúvajú všetky byrokraticko-právne výhovorky, aby celý tento materiál odkopli do autu, musíme sa spýtať, či majú nejaký iný plán, ako čeliť problémom, ktoré sa na nich valia zo všetkých strán? „Čo sa chystá urobiť ŽSR pre riešenie problému nedostatku prevádzkových zamestnancov? Čo bude robiť s množiacimi sa obmedzeniami rýchlosti na tratiach s rýchlikovou dopravou, keď musí čoraz viac peňazí vynakladať na prevádzkový personál, nevyhnutný na obsluhu zastaraných staničných zabezpečovacích zariadení a jalovú údržbu nevyužívaných tratí, hocako mizerne je tento personál platený? Pán GR ŽSR nevidí, že sa mu čoraz viditeľnejšie rozpadáva ním spravovaná železničná infraštruktúra, čoraz viac peňazí mu odchádza na osobné náklady a stále viac mu hrozí, že už v dohľadnej dobe príde o významnú časť prevádzkového personálu?“ pýta sa Kubáček.

Súčasne sa pýtame, akú ústretovosť očakáva pán GR ŽSR od Ministerstva financií, keď sa takto alibisticky správa k materiálu, na ktorého tvorbe sa podieľali zamestnanci tohto ministerstva? Možno pán GR ŽSR len chce v pokoji „dožiť“ ešte pár mesiacov do najbližších parlamentných volieb a myslí si, že sa mu to týmto kľučkovaním podarí. My si ale myslíme, že Železniciam Slovenskej republiky už veľmi „uteká vlak“ a že škody, spôsobené týmto otáľaním pri implementovaní efektívnych racionalizačných, či skôr záchranných opatrení na našej železnici môže aj tých pár mesiacov mať zásadný význam.

„Žiadame ministra dopravy pána Érseka, aby vzhľadom k uvedeným pochybeniam vyvodil personálne dôsledky a zvážil, či je vhodné ďalšie zotrvanie generálneho riaditeľa ŽSR Tkáča vo funkcii. Každý deň jeho pôsobenia vo funkcii odďaľuje nevyhnutné zmeny naznačené vládnymi analytikmi a zhoršuje cestovanie ľudí vlakmi po Slovensku. Je veľa nečinných manažérov v štátnych podnikoch, ale tých ktorí odmietajú a bojkotujú navrhované zmeny k lepšiemu treba ihneď poslať do zabudnutia,“ uzavrel Ján Marosz.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program