Zriadili sme P.O.BOXU pre listy a podnety od ľudí, ktorí nedôverujú vedeniu parlamentu

Hnutie OĽANO-NOVA dnes oznámilo vytvorenie centrálneho P.O.BOXU, na ktorí môžu občania posielať listy a podnety, ak nemajú dôveru v parlamentný inštitút a v osobu Andreja Danka. Adresa je OľaNO-NOVA, P.O.BOX 283, 810 00 Bratislava.

„Opozícia tu nie je od toho, aby dôverovala vládnej väčšine, ale na to, aby ju dôsledne kontrolovala. Bolo našou povinnosťou vyžadovať riešenie vážneho podozrenia, že v Národnej rade sa čítajú listy občanov opozičným politikom,“ hovorí predseda poslaneckého klubu hnutia Richard Vašečka. „Komunikácia a informovanie zo strany vedenia parlamentu bolo veľmi nedostatočné a zmätočné. Dôveru občanov považujeme za vzácnu a krehkú vec, preto naše hnutie zriaďuje P.O.Box mimo Národnej rady, kde nám môžu občania bez obáv písať o svojich problémoch a podozreniach z korupčného správania.“

Poslankyňa Erika Jurinová informovala o krokoch, ktoré urobila ako predsedníčka výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Po prepuknutí kauzy zvolala mimoriadne zasadnutie výboru, na ktorý bol pozvaný predseda NR SR so žiadosťou o vysvetlenie a poskytnutie informácií. „Predseda Danko na výbor neprišiel. Následne ani neodpovedal na osobný list, ktorý som mu adresovala. Jeho jedinou reakciou je ignorovanie – bez ochoty aspoň formálne, ale slušne odpovedať. Pán predseda Danko, boli ste do Národnej rady zvolený občanmi rovnako ako ja a všetci poslanci. Ste prvý medzi rovnými, ale nestavajte sa nad nás,” apelovala Jurinová.

Poslanec Ján Budaj vyjadril presvedčenie, že Béla Bugár, skúsený politik a podpredseda Národnej rady, bol oklamaný aparátom NR SR, kedže vo viacerých mediálnych výstupoch opakuje, že listy občanov boli otvárané a čítané iba v prípade, ak obálka listu obsahovala oplzlosti alebo bezpečnostné riziká. Budaj však priniesol na TB listy adresované poslancom OĽANO-NOVA, ktorých obálky boli otvorené, napriek tomu, že neobsahovali žiadne oplzlosti, ani rizikové znaky. „Chcem Bélovi Bugárovi v osobnom rozhovore preukázať jeho omyl a tiež ho vyzvať, aby sa pridal k poslancom, ktorí žiadajú objasnenie a potrestanie porušovania listového tajomstva na pôde NR SR. Z rovnakou výzvou sa obrátim aj na ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú, ktorá by podľa môjho názoru mala zaujať jasné stanovisko k faktu, že na pôde NR SR sa porušuje Ústava a trestný zákon.”

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program