Zvyšujeme konkurencieschopnosť zamestnancov so zdravotným postihnutím

Poslanec Národnej rady SR Dominik Drdul (OĽANO) predkladá na novembrovú schôdzu novelu Zákonníka práce, ktorej zámerom je zlepšiť postavenie zamestnancov so zdravotným postihnutím na trhu práce.

Podľa D. Drdula súčasná právna úprava znevýhodňuje zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP) zamestnancov. „§ 66 Zákonníka práce určuje zamestnávateľovi povinnosť vyžiadať si súhlas od úradu práce v prípade, ak chce výpoveďou ukončiť pracovný pomer s osobou so zdravotným postihnutím. Úrad práce má 30, v niektorých prípadoch až 90 dňovú lehotu na vydanie stanoviska. Zamestnávateľ stráca kvôli tejto lehote motiváciu vziať ZŤP osobu do pracovného pomeru a namiesto toho to obchádza prácou na dohodu, alebo prácou načierno. Súčasný stav neposkytuje ochranu pred výpoveďou, ale pred pracovným pomerom nových zamestnancov. Úmysel bol chrániť, no v skutočnosti sme zamedzili vstupu ZŤP osoby na trh práce. Preto by sme mali urobiť niečo preto, aby 80 % poberateľov invalidného dôchodku nebolo mimo pracovného pomeru,” konštatoval poslanec.

Cieľom tejto novely je teda podľa predkladateľa zlepšiť podmienky ZŤP osôb na pracovnom trhu a zvýšiť ich konkurencieschopnosť. „Znížením lehoty na vyjadrenie úradu práce na 7 dní chceme túto byrokratickú prekážku odstrániť a zjednodušiť osobám so ZŤP zamestnať sa na riadny pracovný pomer, ktorý im poskytuje oveľa väčšie istoty a ochranu ako rôzne formy dohôd,” naznačil D. Drdul s tým, že ak sa úrad práce v 7 dňovej lehote nevyjadrí, pre zamestnávateľa to znamená automaticky súhlas.

„Aby sme predišli šíreniu rôznych dezinformácií a neprávd, chcem zdôrazniť, že aj ja ako osoba so zdravotným postihnutím som absolútne proti akémukoľvek znižovaniu práv alebo ochrany týchto osôb a moje pôsobenie v politike je z veľkej časti zamerané práve na ich podporu. V súčasnosti platná legislatíva, napriek tomu, že sa môže zdať ako ochrana ZŤP osôb, zásadným spôsobom komplikuje hľadanie si práce. Čo potvrdzuje napríklad aj prieskum medzi zamestnávateľmi, ktorý realizoval pracovný portál Profesia,“ zdôraznil Drdul.

Aj spolupredkladateľ návrhu Peter Kremský (OĽANO) pripomenul, že prehnaná regulácia nepomáha tým, ktorých chce chrániť, ale im škodí. Verím, že táto novela pomôže osobám so zdravotným postihnutím získať väčšiu flexibilitu na trhu práce a nájsť si zamestnanie. Chcel by som vyzvať podnikateľov, aby sa nebáli zamestnať takýchto ľudí, pretože môžu byť pre nich obohatením.”

D. Drdul sa dlhodobo venuje zlepšeniu postavenia zdravotne ťažko postihnutých osôb na trhu práce. „Komunikujem s ministerstvom práce o novelizácii zákona o príspevkoch na kompenzáciu ZŤP osôb, ďalej sa budem venovať zlepšeniu fungovania chránených dielní a plánujem priniesť systematické riešenie pracovných asistentov pre ZŤP osoby. Ďalšou dôležitou oblasťou je zväčšenie okruhu obligatórne poskytovaných príspevkov zamestnávateľovi podľa zákona o službách zamestnanosti.” avizoval.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program