Zastúpenie v regiónoch

Jarmila Kyselicová
Jarmila Kyselicová

výkonný manažér

[email protected]
Kristína Mlatecová
Kristína Mlatecová

asistent výkonného manažéra

[email protected]

Kontakty na regionálne štuktúry

Nitriansky kraj
Nitriansky kraj

Anton Masaryk | krajský predseda

[email protected]
Adresa kancelárie: Mostná 56, 2. poschodie, 949 01 Nitra
Nové Zámky Milan Dobrovodský [email protected]
Komárno Róbert Zsíros [email protected]
Levice Eva Naďová [email protected]
Bratislavský kraj
Bratislavský kraj

Peter Majtán | krajský predseda

[email protected]
Trenčiansky kraj
Trenčiansky kraj

Róbert Hekl | krajský predseda

[email protected]
Adresa kancelárie: Palackého 85/5, 1. poschodie, 911 01 Trenčín
Trenčín Marika Srnánková [email protected]
Púchov Lukáš Ranik [email protected]
Ilava Antónia Tomanová [email protected]
Prievidza Karol Bley [email protected]
Nové Mesto nad Váhom Tomáš Štulajter [email protected]
Žilinský kraj
Žilinský kraj

Igor Korček | krajský predseda

[email protected]
Adresa kancelárie: PP budova, Rázusova 23/A, 4. posch, 010 01 Žilina
Žilina Michal Vyšinský [email protected]
Čadca a Kysucké Nové Mesto Pavol Kupka [email protected]
Martin a Turčianske Teplice Ján Kleskeň [email protected]
Dolný Kubín a Námestovo Mário Zgút [email protected]
Ružomberok Viliam Vaš [email protected]
Košický kraj
Košický kraj

Marián Mikulišin | krajský predseda

[email protected]
Adresa kancelárie: Cassofin centrum, Letná 27, 040 01 Košice
Košice Pavol Priester [email protected]
Košice 2 Zdeno Bartók [email protected]
Košice okolie Richard Matiaščik [email protected]
Spišská Nová Ves Tomáš Cehlár [email protected]
Gelnica Peter Kocai [email protected]
Rožňava Jozef Pisarčík [email protected]
Trebišov Ján Bučko [email protected]
Prešovský kraj
Prešovský kraj

Peter Oborník | krajský predseda

[email protected]
Adresa kancelárie: BED Prešov, Levočská 6115/3, 4. poschodie kanc. č. 401, 080 01 Prešov
Prešov Jakub Kozma [email protected]
Medzilaborce, Humenné a Snina Katarína Ruščanská [email protected]
Bardejov Patrik Mihaľ [email protected]
Sabinov Slavomír Reištetter [email protected]
Kežmarok a Levoča Matúš Polák [email protected]
Stará Ľubovňa Štefan Žid [email protected]
Banskobystrický kraj
Banskobystrický kraj

Pavol Bartko | krajský predseda

[email protected]
Adresa kancelárie: K2 Centrum, Námestie Slobody 8, 1. posch, 974 01 Banská Bystrica
Banská Bystrica Peter Filín [email protected]
Veľký Krtíš Matúš Bystriansky [email protected]
Žiar nad Hronom Miloš Holic [email protected]
Rimavská Sobota Braňo Veselko [email protected]
Lučenec a Poltár Soňa Šesták [email protected]
Trnavský kraj
Trnavský kraj

Julián Ondriš | krajský predseda

[email protected]
Adresa kancelárie: Ulica Jána Bottu 7863/29C, 917 01 Trnava
Trnava Mária Beňová [email protected]
Dunajská Streda Ján Berceli [email protected]
Skalica Milan Hala [email protected]
Piešťany Lucia Drábiková [email protected]