Zastúpenie v regiónoch

Jarmila Kyselicová
Jarmila Kyselicová

výkonný manažér

[email protected]
Ján Marosz
Ján Marosz

výkonný manažér

[email protected]
Kristína Mlatecová
Kristína Mlatecová

asistent výkonných manažérov

[email protected]
Anton Masaryk
Anton Masaryk

krajský predseda Nitriansky kraj

[email protected]
Peter Majtán
Peter Majtán

krajský predseda Bratislavský kraj

[email protected]
Róbert Hekl
Róbert Hekl

krajský predseda Trenčiansky kraj

[email protected]
Igor Korček
Igor Korček

krajský predseda Žilinský kraj

[email protected]
Marián Mikulišin
Marián Mikulišin

krajský predseda Košický kraj

[email protected]
Peter Oborník
Peter Oborník

krajský predseda Prešovský kraj

[email protected]
Pavol Bartko
Pavol Bartko

krajský predseda Banskobystrický kraj

[email protected]