Zastúpenie v regiónoch

Jarmila Kyselicová
Jarmila Kyselicová

výkonný manažér

[email protected]
Ján Marosz
Ján Marosz

výkonný manažér

[email protected]
Kristína Mlatecová
Kristína Mlatecová

asistent výkonných manažérov

[email protected]
Anton Masaryk
Anton Masaryk

krajský predseda Nitriansky kraj

[email protected]

Adresa kancelárie:
Mostná 56
2. poschodie
Nitra

Peter Majtán
Peter Majtán

krajský predseda Bratislavský kraj

[email protected]
Róbert Hekl
Róbert Hekl

krajský predseda Trenčiansky kraj

[email protected]

Adresa kancelárie:
Palackého 85/5
1. poschodie
Trenčín

Igor Korček
Igor Korček

krajský predseda Žilinský kraj

[email protected]

Adresa kancelárie:
PP – budova
Rázusova 23/A
4. poschodie
Žilina

Marián Mikulišin
Marián Mikulišin

krajský predseda Košický kraj

[email protected]

Adresa kancelárie:
Cassofin centrum
Letná 27
prízemie
Košice

Peter Oborník
Peter Oborník

krajský predseda Prešovský kraj

[email protected]

Adresa kancelárie:
BED Prešov
Levočská 6115/3
4. poschodie, č. 401
Prešov

Pavol Bartko
Pavol Bartko

krajský predseda Banskobystrický kraj

[email protected]
Julián Ondriš
Julián Ondriš

krajský predseda Trnavský kraj

[email protected]

Adresa kancelárie:
Ulica Jána Bottu 7863/29C
nebytový priestor – prízemie bytovky
Trnava