Nevšimol si astronomické nájomné, ale dostal odmenu 9 500 eur

Ľubomírovi Hudákovi, hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja, bola na začiatku roka 2018 navrhnutá odmena za vykonanú prácu v roku 2017 v hodnote 9 555 €. Nezávislí poslanci nevideli dôvod, prečo by mal dostať odmenu, nakoľko mali podozrenie, že pochybil pri kontrole SOŠ Dobšiná, keď ignoroval, že škola platila ročné nájomné takmer vo výške 900 000 eur. Kontrolór sa obhajoval tým, že to nebolo predmetom ich kontroly. Ľubomír Hudák sa stal HK KSK v roku 2014 ako nominant strany Smer. Predtým bol dokonca jej členom.

V novembri 2016 hlavný kontrolór predložil správu o kontrole na SOŠ Dobšiná, ktorá sa zamerala na vybrané oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami, účtovníctva, verejného obstarávania a pracovno-právnych vzťahov. V účtovníctve školy si nikto z kontrolórov, vrátane ich šéfa, nevšimol, že hoci škola platila v Sečovciach za nájomné a služby s tým súvisiace na základe zmluvy s eseročkou S1 takmer 900 000 eur ročne (29,40 eura za každý m2 plochy, vrátane dvora, mesačne), vo výkazoch a účtovníctve školy bolo uvedené zaplatené ročné nájomné len vo výške 9 540 eur. Z výkazu k správe o hospodárení školy za rok 2016 napríklad vyplýva, že zvyšných takmer 890 000 eur „rozpustila“ škola v prevádzkových nákladoch, čím došlo k porušeniu viacerých zákonov. V štvorstranovej správe z výsledkov kontroly takéto zistenie absentuje. Hlavný kontrolór spolu so svojimi ľuďmi mal šancu na reparát v roku 2017, ale dopadlo to rovnako. Porušenie finančnej disciplíny, penále a pokutu pre školu vyčíslil po oba roky na 0 eur.

Táto téma sa neskôr označuje ako kauza Sečovce. Jej hlavnými aktérmi sú bývalá riaditeľka SOŠ Dobšiná Alica Krivanská, ktorá podpísala v roku 2013 s podnikateľkou Beátou Pandovou nájomnú zmluvu na dve budovy pre detašované pracovisko v Sečovciach. Na tomto detašovanom pracovisku prebiehalo vzdelávanie Rómov z neďalekej osady. V kauze ďalej figuruje Ivan Seňko, bývalý majiteľ jednej z prenajímaných budov, a riaditeľ odboru školstva KSK Štefan Kandráč. Posledný spomínaný mal v rozpore s popisom svojho pracovného miesta podpisovať súhlas s návrhom riaditeľky strednej školy na použitie finančných prostriedkov celkovo vo výške 2,495 mil. eur. Beáte P. sa kládlo za vinu, že v snahe zatajiť existenciu vysokých príjmov a skryť pôvod peňazí prevádzala finančné čiastky z podnikateľského účtu na iné účty. Z nich mala potom s Ivanom S. uskutočniť hotovostné výbery, ktoré použili pre svoju vlastnú potrebu. Ak by zmluva platila počas ďalších 10 rokov, ako pôvodne mala, vznikla by celková škoda až okolo 12 miliónov eur. Zmluva z roku 2013 mala platiť 15 rokov, ale po nástupe Rastislava Trnku ju župa prestala plniť a s firmou ako prenajímateľom sa súdi. V prípade uznania viny z podvodu hrozí väzenie od 10 do 15 rokov a za legalizáciu príjmu z trestnej činnosti od 12 až do 20 rokov. V januári 2020 došlo k zadržaniu spomenutých osôb a k vzneseniu obvinenia, to ale bolo ÚŠP po mesiaci zrušené. Na konci roka 2021 ale došlo opätovne k obvineniu rovnakých osôb v opravených skutkoch.

Zdroj:
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20776853/nevsimol-si-astronomicke-najomne-ale-dostal-odmenu-9-500-eur.html?ref=w_neprehl
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20722726/za-ten-isty-dom-v-secovciach-platila-skola-najprv-40-tisic-potom-240-tisic.html

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko