Predražený nákup sanitiek

Na jeseň 2009 Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava nakúpila sanitky v hodnote 24 mil.€

Na pochybný tender v tom čase upozorňovali médiá. Záchranná služba uzavrela zmluvu na nákup sanitiek s firmou Volkswagen Financial Services aj napriek tomu, že Úrad pre verejné obstarávanie označil podmienky súťaže za diskriminačné a prikázal ich záchranke zrušiť. Záchranná služba odmietla podmienky zrušiť a tender znovu vyhodnotiť.A napriek uvedenému záchranka podpísala zmluvu o dodávke sanitiek so spoločnosťou Volkswagen finančné služby. O zadaní zákazky za 20,186 mil.€ bez DPH sa nakoniec rozhodlo 23.októbra 2009. Predpokladaná výška kontraktu 24 mil.€ s DPH bola vzhľadom k priemernej cene sanitky privysoká. Ak pred 4rokmi nakupovali privátne firmy sanitky za ceny od 80-tis.€, v súčasnosti chce dať štátna za jednu takmer 143-tis.€. Záchranka sanitky i tak nakúpila.
V záchranke sa uskutočnili po zmene garnitúry 2 kontroly. Jedna sa zamerala na hospodárnosť a efektívnosť, druhá na financie. Dohromady odhalili 54 porušení zákona, ktoré predstavujú škody na majetku v sume 10 mil.€ K najzávažnejším zisteniam patrí porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri nákupe tovarov a služieb v hodnote 435 tis.€, či nevykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly za roky 2009 a 2010.

V rámci verejného obstarávania nový riaditeľ záchranky Vratko Šoka upozornil na 11 zmlúv vo výške 826 tis.€ bez preukázaného plnenia, či priame zadanie pri oprave medicínskych prístrojov vo výške 73 tis.€. Šoka pritom poukázal, že víťazné firmy vznikali deň pred podpismi zmlúv a často boli jedinými uchádzačmi o zákazky. Záchranka preto podáva trestné oznámenia na neznámeho páchateľa.

Na čele ZDZS Bratislava stál do konca júna minulého roku Boris Moťovský. Po Moťovského odchode viedol záchranku dočasne Mikuláš Dunda. Víťazom výberového konania sa však stal Vratko Šoka.

Zdroj:
http://ministerstvowc.webnode.sk/news/nakup-sanitiek/
https://www.noviny.sk/slovensko/66621-uvo-opat-spochybnuje-tender-bratislavskej-zachranky
https://sita.sk/byvale-vedenie-zdzs-bratislava-vraj-odlievalo-peniaze/

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko