Štátna Spoločná zdravotná poisťovňa pred zrušením nakúpila softvér za 2,6 mil.€

Min.zdravotníctva navrhlo zlúčenie 2 štátnych poisťovní Všeobecnej (VšZP) a Spoločnej zdravotnej (SZP). Fúzia prebehla k 1. januáru 2010.

Preto je zarážajúce, že ani nie pol roka predtým robila nadstavbu svojho informačného systému práve menšia SZP, a to spolu v 2 súťažiach za takmer 2,6 mil.€ s DPH. Je nepochopiteľné, že tesne pred svojim zrušením, štátna Spoločná zdr.poisťovňa urobila 2 súťaže najmenej transparentnou metódou – rokovacím konaním bez zverejnenia, a to v sume 1,073mil. a 1,089 mil.€ bez DPH.

Tento krok hodnotia aj dvaja nezávislí IT odborníci. „Pri akvizíciách spoločností to väčšinou prebieha tak, že infor.systém menšej spoločnosti, ktorá je preberaná, sa postupne zlúči so systémom väčšej,“ povedal pre Nový Čas jeden z odborníkov. Druhý dodal, že VšZP je väčšia a má aj prepracovanejší systém, takže sa pravdepodobne použije ten jej.

Reakcia MZ: “My túto verejnú súťaž nerobíme a nemôžeme do nej ani zasahovať.”

Zdroj:
https://www.cas.sk/clanok/126750/posledny-kseft-v-spolocnej-zdravotnej-poistovni-softver-za-2-6-mil/
http://ministerstvowc.webnode.sk/news/informacny-system-szp/

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko