Takto štátny podnik predáva kaštieľ: Obhliadka trvala iba dva dni, médiá mali vstup zakázaný

Štátny podnik veľmi netransparentne predáva vzácny kaštieľ

Štátny podnik Agrokomplex predáva nadbytočný majetok. „Transparentne“ znamená, že obhliadka trvala iba dva dni a médiám bol vstup do priestorov zakázaný.
Ešte stále štátny podnik Agrokomplex (AX), ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, predáva nadbytočný majetok. Národná kultúrna pamiatka je v dezolátnom stave, ako deklaruje vedenie podniku zastúpené ekonomickým námestníkom Jánom Medekom. Zdá sa teda, že jeho predaj nie je ničím nelogickým, avšak spôsob, ktorý Agrokomplex zvolil pri vyhlásení verejnej obchodnej súťaže, púta pozornosť a vyvoláva mnohé otázky. Prinajmenšom tú, prečo si spoločnosť na vyhlásenie súťaže vybrala obdobie na sklonku roka. A tiež otázku, prečo mali uchádzači o kaštieľ iba dva dni na to, aby si kaštieľ obzreli a médiá nemali možnosť do priestorov národnej pamiatky vstúpiť, hoci je stále vo vlastníctve Slovenskej republiky. Ak totiž Agrokomplex chce predať kaštieľ za čo najvýhodnejšiu cenu, je v jeho záujme, aby ponuku na predaj spropagoval čo najviac, a tak sa dostala k čo najväčšiemu počtu potenciálnych záujemcov.
Oznam o tom, že Agrokomplex predáva dolnomalantský kaštieľ, zverejnil podnik len na vlastnej internetovej stránke a inzerátom v dennej tlači týždeň pred Vianocami. Faktom tiež je, že taký „transparentný predaj“, ako nám neustále námestník štátneho podniku Medek prízvukoval, sa neobjavil v Registri ponúkaného majetku štátu, ktorý spravuje Ministerstvo financií SR.
Prípadní záujemcovia mali na obhliadku iba dva dni pred Troma kráľmi, no žiadny z nich sa podľa internetového portálu NitraDeň do jeho priestorov nedostal. Prípadní investori dostali do rúk na nahliadnutie iba znalecký posudok a kaštieľ si mohli pekne poobzerať zvonka. No kúpite si byt, ak vás postavia pred panelák a vidíte z neho len okná a dvere?
Predaj kaštieľa nie je viazaný na žiadny projekt, znalecký posudok stanovil jeho cenu na minimálne 935 500 eur. Ako sa uvádza v znaleckom posudku, celková výmera areálu je 103 028 štvorcových metrov v hodnote 377 082,48 eura. Cena za štvorcový meter tak vychádza na 3,66 eura. Hodnota všetkých stavieb je vo výške 555 619,36 eur. Kaštieľ bol odhadnutý na sumu 344 175,01 eura, priľahlý kostolík na sumu 9 585,33 eura, jednotlivé dvojdomčeky odhadli na 21 762,32 eura, 21 762,32 eura a 15 962,96 eura, čo je dovedna 59 487,60 eura. Plot areálu znalec odhadol na 17 725 eur.

Zdroj:
https://www.aktuality.sk/clanok/452572/takto-statny-podnik-predava-kastiel-obhliadka-trvala-iba-dva-dni-media-mali-vstup-zakazany/

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko