Učiteľské noviny

Učiteľské noviny predražene prevádzkujú firmy blízke Smeru.

Učiteľské noviny v ich novej podobe sú kombináciou štátnej propagandy a korupcie.

Hlavný článok bol v 8 z posledných 10 vydaní venovaný činnosti ministra školstva J. Mikolaja. Noviny bude až do roku 2012 tlačiť tlačiareň podnikateľa Kmotríka, za čo získa 20,7 mil. Sk. Podľa týždenníka Trend ide o trojnásobné predraženie. Zaujímavá je aj distribúcia. Tú zabezpečuje tiež firma pána Kmotríka, hoci štátna pošta by bola aj podľa cenníkových cien o 6 mil. Sk lacnejšia.

Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý má tvorbu novín na starosti, vyhlásil v januári dve verejné obstarávania – na tlač a distribúciu novín. Obstarávalo sa v zrýchlenom režime kvôli „stanovenej lehote čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov“. Na predloženie ponúk mali záujemcovia dva týždne. Neprekvapilo, že na výzvy zareagovala jediná firma. Hoci v každej z oboch výziev sa predpokladalo zapojenie dvoch desiatok uchádzačov.

V hre nebolo málo – spolu 1,25 milióna eur. V oboch súťažiach vyhrala bratislavská firma Versus, ktorú kontroluje v tlačiarenskom biznise známy Ivan Kmotrík. Jeho meno bolo určite známe aj ľuďom zo vzdelávacieho inštitútu. Versus Učiteľské noviny tlačil a distribuoval aj pred vyhlásením súťaže.

Kontrakt na tlač učiteľskej stavovskej tlače vychádzajúcej v 40-tisícovom náklade podpísali začiatkom marca. Do konca augusta 2012 zabezpečí víťaznej firme príjem 691-tisíc eur. TREND chcel preveriť, nakoľko je suma blízka trhovým cenám. Požiadal Versus o vypracovanie cenového návrhu podľa rovnakých parametrov, aké boli vo výzve – štvorfarebná tlač, štandardný novinový papier, 16 strán formátu A3. Ponuka osemnásť centov za kus bola v konečnom zúčtovaní o stotisíc eur lacnejšia ako tá, ktorú firma dala štátu.

Ďalšia tlačiareň, ktorá má v portfóliu aj výrobu novín, by vedela ísť s cenou ešte nižšie. Margita Hučková z Petit Pressu hovorí, že vyrobiť noviny v kvalite požadovanej inštitútom je možné za necelých sedem centov. Tri ročníky Učiteľských novín by pri tejto cene vyšli trikrát lacnejšie, ako sa dohodol inštitút s Versusom.

Otázniky o primeranosti ceny visia aj nad tendrom na distribúciu novín. Predovšetkým nevedno, prečo službu nezabezpečí Slovenská pošta, na ktorú – podobne ako na ministerstvo školstva – má vplyv vládna SNS.

Zdroj:
http://ministerstvowc.webnode.sk/news/ucitelske-noviny/

Náš plán

Máme program
Riešení pre Slovensko