Ing. Július Jakab

12.
Ing. Július Jakab

Ing. Július Jakab

Kto som?

Som rodák z Martina, žijúci s manželkou a dvomi deťmi v Žiline. Už počas štúdia na vysokej škole som sa aktívne zapájal do verejného života, najmä v Študentskej rade vysokých škôl, či v univerzitnom akademickom senáte. Pracovné skúsenosti som získal najmä v bankovom sektore a neskôr ako generálny manažér hnutia OĽANO. Po parlamentných voľbách v roku 2020 ma vláda SR vymenovala do funkcie vedúceho Úradu vlády SR. Počas môjho mandátu Slovensko čelilo najťažším krízam, ktorých riadením ma premiéri poverovali. V súčasnosti zastávam funkciu poslanca Národnej rady SR, kde sa aktívne venujem oblasti financií, rozpočtu a opatreniam vlády, ktoré majú negatívne finančné dopady na našich občanov.

Ako by mala Európska únia vyzerať?

Európska únia je spoločenstvom krajín, ktoré chcú vzájomne spolupracovať a sú spoľahlivými partnermi. Som za zachovanie suverenity každej členskej krajiny európskej únie. Slovensko by si určite malo zachovať právo veta – mať rovnocenný hlas medzi veľkými krajinami so silnými ekonomikami. Európsku únia by sa mala vedieť prispôsobiť potrebám členských krajín. Vedieť čeliť výzvam a byť konkurencie schopnou voči ekonomickým gigantom, ako je Čína či USA, kde nemajú také množstvo regulácií a v súčasnosti reagujú omnoho pružnejšie.

S akým cieľom kandidujete do Európskeho parlamentu
a akej oblasti sa chcete venovať?

Verím, že Slovensko patrí do Európskej únie. Nezastávam hodnoty progresívnej agendy a zároveň nechcem aby sa poslancami v europarlamente stali ľudia, ktorí na Európsku úniu nadávajú, či pália jej vlajku. Venujem sa oblasti financií a rozpočtu a to bude mojím cieľom aj v Európskom parlamente. Aby z nášho členstva prosperovali všetci obyvatelia Slovenska, nie len pár vyvolených.

Čo považujete za Váš doterajší najväčší pracovný úspech?

Viac ako 3 roky som riadil úrad vlády. V čase najväčších kríz som sa podieľal na ich riešení. Bol som pri tvorbe najvýznamnejších reforiem Slovenska. V rokoch 2020 až 2023 sme dokázali napriek náročným podmienkam poskytnúť občanom pomoc vo výške desiatok miliárd eur a zároveň riadiť hospodárstvo lepšie ako priemer krajín EÚ a lepšie ako priemer krajín, ktoré platia EUR-om. Na úrade vlády som zriadil Plán obnovy a odolnosti, čo nám zabezpečilo 6 miliárd eur na dôležité reformy a investície.