Karol Kučera

19.
Karol Kučera

Karol Kučera

Som bojovník za zdravšie deti, viac športu a kvalitnejšiu stravu na školách. Chcem presadiť športové krúžky dostupné pre všetky deti a rozvoj ich talentu. Som za silnejšie postavenie športu vo verejnej správe. Za rozvoj športovej infraštruktúry, dostavbu telocviční na každej škole a lepšie platy pre učiteľov a valorizovanie príspevku športovým reprezentantom. Presadil som 50 mil. výzvu na výstavbu telocviční, zlepšil postavenie telocvikárov, dostal trénerov na 230 ZŠ, znížil DPH na 10% pre športové služby a fitká, umožnil odpustiť dane zo športovísk a zlepšil bezpečnosť športových podujatí.