Mgr. Ľubomír Galko

13.
Mgr. Ľubomír Galko

Mgr. Ľubomír Galko

Kto som?

Vyštudoval som teoretickú kybernetiku, matematickú informatiku a teóriu systémov na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval som ako programátor – analytik, neskôr ako vrcholový manažér niekoľkých domácich aj zahraničných obchodných spoločností. Prvýkrát som sa stal poslancom parlamentu v roku 2010. V rokoch 2010 – 2011 som bol ministrom obrany Slovenskej republiky. Pred voľbami som ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva viedol Letecké opravovne Trenčín. Dnes pôsobím v parlamente a som členom Zahraničného výboru NR SR. Žijem v Stupave. Nadovšetko milujem svoju rodinu – manželku Danku, svoje dve dcéry a svojho vnuka a svoju vnučku.

Ako by mala Európska únia vyzerať?

Ako moderná inštitúcia, ktorá nehádže svojim občanom – Európanom polená pod nohy cez rôznu nadbytočnú byrokraciu, ale pomáha a poskytuje im možnosti na lepší a spokojnejší život.

S akým cieľom kandidujete do Európskeho parlamentu
a akej oblasti sa chcete venovať?

V prvom rade budem hájiť slovenské záujmy a potreby občanov Slovenskej republiky. Zároveň ma poznáte – viete, že korupcia a nespravodlivosť sú pre mňa červeným súknom. Som preto pripravený byť predĺženou protikorupčnou rukou Slovenska v Bruseli, ktorá aj na medzinárodnom poli bude bojovať proti korupcii, za právo a spravodlivosť v našej vlasti. Som pripravený spolupracovať s Európskym úradom pre boj proti podvodom či s Európskou prokuratúrou.

Čo považujete za Váš doterajší najväčší pracovný úspech?

Ako minister obrany som v strategickom hodnotení obrany prvýkrát pravdivo popísal katastrofálny stav Ozbrojených síl SR a nastavil tak mojim predchodcom zrkadlo. Ako opozičnému poslancovi sa mi spoločnými silami s kolegami vďaka vytrvalým protestom podarilo odstaviť od koryta mnohých vplyvných ľudí, ktorí si mysleli, že sú nedotknuteľní. Ako manažér štátnej akciovej spoločnosti som spolu s tímom pracovníkov zachránil fabriku s približne 300 zamestnancami pred krachom a ich rodinám sme dali perspektívu do budúcnosti. V každej z doterajších pracovných pozícií som myslel vždy na potreby zamestnancov a vysvedčením tohto môjho prístupu je, že dodnes som s viacerými mojimi bývalými kolegami v priateľskom kontakte.