Mgr. Ľubomír Galko

146.
Mgr. Ľubomír Galko

Mgr. Ľubomír Galko

Želám si, aby Slovensko bolo bezpečné miesto, kde my aj naše
deti budeme mať dobrý život a aby Slovensko prosperovalo a
rozvíjalo sa.

Nie som nepopísaný list, moje postoje, práca a skutky
v minulosti sú dostatočne známe. Neuhol som ani vtedy, keď to
mohlo mať pre mňa nepríjemné následky a hovoril som nahlas
aj vtedy, keď iní zo strachu mlčali.

Vždy som pomáhal slabším. Vždy som sa postavil korupcii
a bezpráviu. Mafia sa chce silou-mocou vrátiť a zaviesť staré
korupčné zločinecké praktiky. Nie je mi ľahostajný ani jeden
obyvateľ našej vlasti. Preto nebudem stáť bokom, keď treba
znova zabojovať.