Bc. Lukáš Koctúr

109.
Bc. Lukáš Koctúr

Bc. Lukáš Koctúr

Slovensko potrebuje verných a lojálnych ľudí ktorý držia spolu a práve tu vidím svoju silnú stránku. Som názorovo stály, silný a ochotný ísť za naším spoločným cieľom. Musíme naše milované Slovensko vyňať spod vplyvu mafie a korupcie ktorá sa tu zakorenila a potom udržať ten stav. Vytvoriť zdravé podnikateľské prostredie, v ktorom bude radosť podnikať a zamestnávať ľudí a tým odbremeniť systém od sociálnych dávok. Naštartovať zelené zmýšľanie ľudí a podporiť ho stimulmi pre ľahší prechod k udržateľnej doprave. Podporiť ekologické vykurovanie ktoré je schopné cenovo konkurovať konvenčným zdrojom.