Mgr. Mário Zgút

115.
Mgr. Mário Zgút

Mgr. Mário Zgút

Nie je mi ľahostajné, čo sa na Slovensku deje a ako tu budú žiť ďalšie generácie. Ich budúcnosť tvoríme teraz a ja si uvedomujem, že naša krajina potrebuje ľudí, ktorí sa z úprimného presvedčenia aktívne podieľajú na presadzovaní vízií, ktoré reprezentuje hnutie OĽANO vo svojom programe už niekoľko rokov. Ich vízie sú totožné s mojimi, som pri nich od ich vzniku a preto si myslím, že nadišiel čas, aby som mal príležitosť prezentovať ich verejne na oficiálnej pôde v priamej konfrontácii s ostatnými majúc na zreteli ochranu zdravého rozumu a prosperity nás všetkých, nielen hŕstky vyvolených.