Ing. Martin Fecko

22.
Ing. Martin Fecko

Ing. Martin Fecko

Som Martin Fecko, poľnohospodársky inžinier, Poslanec Národnej rady SR. Ako poslanec  sa zaoberám hlavne legislatívou pozemkového práva. Som za malých, mladých, rodinných a začínajúcich agropodnikateľov.  Ako ochranár prírody som za udržateľné slovenské pôdohospodárstvo prostredníctvom zdravej slovenskej pôdy, zdravých slovenských potravín, prírode blízkom hospodárení v lesoch a tým aj za zdravých obyvateľov Slovenska