PhDr. Martin Gočala

127.
PhDr. Martin Gočala

PhDr. Martin Gočala

Takmer 25 rokov  sa venujem pomoci ľudom v nepriaznivých životných situáciách.  Moja práca bola  a je smerovaná  ľuďom so zdravotným postihnutím,  rodinám s deťmi ako aj ľuďom v núdzi. Vo svojej práci poslanca NR SR chcem priniesť:

–          Riešenia problémov zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny 

–          Konštruktívnu komunikáciu so samosprávou a odbornou verejnosťou

–          Menej hašterenia a viac zdravého rozumu a zodpovednej práce

–          Viac pozornosti skutočným problémom života

–          Zjednodušenie procesov vo všetkých oblastiach života.