Ing. Martin Kovalčík, MBA

86.
Ing. Martin Kovalčík, MBA

Ing. Martin Kovalčík, MBA

Žijem s vierou, že najväčšie chyby života pre poučenie sa, mám už za sebou. Mám trvalý rešpekt k pokore a miernosti a tak dúfam, že aspoň v základoch som pripravený prinášať aj do politického prostredia viac prívetivosti a trpezlivosti pre dosahovanie spoločnensky želaných výsledkov. Mať vo vedení svojej krajiny kultivovaných a múdrych politikov je, myslím, oprávnenou požiadavkou mnohých ľudí a preto aj svojim aktívnym prístupom chcem k tomuto výsledku dopomôcť. K vyššej úrovni života v spoločnosti chcem prispieť uplatňovaním jeho správnych hodnôt a vyvažovaním regionálnych hospodárskych rozdielov.