Mgr. Karina Holešová

27.
Mgr. Karina Holešová

Mgr. Karina Holešová

Každý z nás je jedinečný. Nezáleží na farbe pleti či náboženstve, to na čom skutočne záleží je, či je človek pracovitý a chce zmeniť Slovensko k lepšiemu. Od roku 2018 pracujem ako starostka obce Hlboké nad Váhom a od roku 2022 aj ako poslankyňa ŽSK. Aj vďaka pôsobeniu v čele samosprávy som získala jasnú predstavu o tom, ako riešiť aktuálne problémy, ktoré trápia ľudí, ako aj o prekážkach, ktoré nám bránia v tom urobiť si z našej krajiny príjemné miesto pre život. Na to, aby som svoje vízie a plány mohla zrealizovať, však potrebujem dôveru ľudí, o ktorú sa chcem uchádzať a bez ktorej by to jednoducho nešlo.