Michal Szabó

142.
Michal Szabó

Michal Szabó

Poznám každodenné problémy obyčajných ľudí, rodín, národnostných menšín a túžim po spravodlivom, modernom Slovensku, v ktorom podpora rodín, podnikania, kvalitné zdravotníctvo, sociálna istota dôchodcov a rovnosť pred zákonom budú samozrejmosťou. Zároveň je mojím cieľom aj uľahčiť život podnikateľom, zamestnávateľom a zjednodušiť často nezmyselnú byrokraciu zo strany inštitúcií. Medzi moje ďalšie priority patrí ochrana a sociálne bezpečie pre osamelé matky, resp. matky samoživiteľky, podpora rodičovstva, vzdelávania a dôstojný život pre všetkých dôchodcov a sociálne znevýhodnených skupín.