Ing. Miroslav Mišek

134.
Ing. Miroslav Mišek

Ing. Miroslav Mišek

Som milujúci manžel, starostlivý milujúci otec a pedant v každej práci ktorú robím. Som proste obyčajný človek ktorému však nie je ľahostajná prítomnosť ani budúcnosť tejto krajiny a ľudí, ktorí v nej chcú čestne žiť, vychovávať deti a pracovať. Do politiky som vstupoval s ideálmi ktorým úprimne verím, a budem sa ich snažiť naplno presadiť aj s vašou pomocou. Mojimi prioritami sú ochrana
kultúrneho dedičstva našich predkov vrátane hodnotových tém, ochrana a podpora rodiny ako základnej bunky spoločnosti a boj s korupciou ktorá je hlavnou príčinou zlého stavu spoločnosti v každej sfére nášho života.