Mgr. Ondrej Gubač

79.
Mgr. Ondrej Gubač

Mgr. Ondrej Gubač

Kandidujem, aby som pomohol v boji s mafiou a korupciou. Bez rozkrádania a klientelizmu bude na Slovensku dostatok prostriedkov na to, aby sme dramaticky rýchlo zvýšili životnú úroveň ľudí. Medzi moje priority patrí podpora rodín, zachovanie kultúrneho dedičstva, mediálna výchova ku kritickému mysleniu, odvrátenie hoaxovej agilnosti, moderné vzdelávanie, podpora pohybových aktivít obyvateľstva, ochrana a subvencia hendikepovaných a korekcia pravidiel ochrany autorských práv. S radosťou podporím odvážne novátorské aktivity v oblasti cestovného ruchu, ktoré našej krajine dodajú svetový cveng.