Mgr. Ondrej Pristáč, DBA

62.
Mgr. Ondrej Pristáč, DBA

Mgr. Ondrej Pristáč, DBA

“Barriers down”. Niečo vyše desaťročie venujem všetok svoj čas a úsilie podpore, vzdelávaniu, ochrane práv a pomoci “inak obdareným”, výnimočným deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením ako manažér charitného zariadenia sociálnych služieb a školy pre žiakov s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím a žiakov s autizmom. Spoločne búrame bariéry a vytvárame odhodlanú komunitu v ťažko skúšanom regióne, v Starej Ľubovni. Svoje skúsenosti chcem preto zúročiť a naďalej budovať to najvzácnejšie – lepšiu budúcnosť pre tých najzraniteľnejších.