Mgr. Pavol Kupka

97.
Mgr. Pavol Kupka

Mgr. Pavol Kupka

Som učiteľ, lektor cudzích jazykov, doktorand UK, spoluautor štátneho vzdelávacieho programu. Ako jeden z najmladších kandidátov sa zasadzujem za reformy a inovácie vo vzdelávaní, aby sme mali kvalitné a moderné školy. Rád by som zúročil zahraničné skúsenosti, kde som mal možnosť spoznať rôznorodé kultúry, náboženstvá a spoločenské systémy, ktoré má utvrdili v presvedčení, že je dôležité ostať ukotvený v hodnotách a etických princípoch, ktoré nám pomáhajú budovať spravodlivejšiu a tolerantnejšiu spoločnosť.