Ing. Richard Matiaščik

80.
Ing. Richard Matiaščik

Ing. Richard Matiaščik

Uvedomením si výziev budúcnosti chcem Slovensku pomôcť. Najdôležitejším bude schopnosť sa pripraviť na negatívne dôsledky globálneho otepľovania a s tým spojené plánovanie krajinotvorby z pohľadu ekologického aj pôdohospodárskeho. V priemysle na zvyšovanie energetickej náročnosti a transformácie montážneho charakteru na sektory s vyššou pridanou hodnotou a IT. Netreba zabúdať na bezpečnosť vnútornú aj navonok ako sa denne presviedčame v spravodajstve. Bez politickej podpory a spolupráce naprieč regiónmi, krajinami EU a partnermi pôjde skrytý potenciál Slovenska využiť len ťažko.