Čestná a spravodlivá krajina

Občania si želajú Slovensko, ktorému môžu veriť. Slovensko, v ktorom budú radi žiť a nebudú musieť z neho odchádzať. Všetky fungujúce krajiny sveta sú postavené na vzájomnej dôvere kde občania veria svojmu štátu a štát svojim občanom. A tam, kde nefunguje vzájomná dôvera, prestáva fungovať aj štát.

Občania na Slovensku už dávno stratili dôveru v štát a jeho inštitúcie. Neveria, že vládni politici spravujú krajinu nezištne, neveria, že politikom ide o to aby krajina fungovala čo najlepšie a slúžila svojim občanom. Mnohí vnímajú štát len ako prostriedok pre politikov, ktorí sa túžia dostať k moci a obohatiť sa na úkor občanov.

Nedôveru k štátu spôsobuje aj kríza spravodlivosti. Vražda dvoch mladých ľudí – novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice – spustila proces, ktorý odhalil úzke prepojenie prokuratúry, súdnej moci a vedenia rezortu spravodlivosti na finančné skupiny a organizovaný zločin. Najavo vyšli aj politické zásahy do výberu generálneho a špeciálneho prokurátora.

Veľkú časť nedôvery spôsobuje utajovanie informácií, odhalené podvody, korupcia a prepojenia mafie na politikov, sudcov a políciu.

Dnes už zlé fungovanie parlamentu, súdov, prokuratúry, polície, regulačných úradov či štátnej správy ohrozuje základy právneho štátu aj budúcu ekonomickú prosperitu. To sú dôvody, prečo zlepšiť fungovanie demokratických inštitúcií a posilniť dôveru k štátu je naša najdôležitejšia úloha a investícia do budúcnosti Slovenska.

V súčasnom systéme má u nás prokuratúra mimoriadne silné právomoci. Preto v rámci zásadných reforiem súdnictva a prokuratúry považujeme za kľúčové nastaviť pravidlá voľby jej najvyšších funkcionárov a odstrániť vplyv mocenských záujmov.

Obnova dôvery v štát si vyžaduje aj úplnú transparentnosť verejnej správy, väčšiu zodpovednosť verejných činiteľov, tvrdý boj s korupciou a byrokraciou a otvorenie politickej scény radovým občanom, napríklad zjednodušením petičného práva či uľahčením referenda.

Potrebujeme otvoriť verejné dokumenty, zapojiť občanov do správy štátu, nechať ich vyjadrovať sa k dôležitým rozhodnutiam.

Slovensko je naša krajina, patrí všetkým občanom, nie korupčníkom, špekulantom a mafiánom. A keď sa začneme o ňu poriadne starať, prestanú z nej naše deti utekať a mnohé z tých, ktoré odišli, sa vrátia.

Naše riešenia

Boj proti korupcii

Zodpovednosť verejných činiteľov

Spravodlivosť, dobré zákony a vymožiteľnosť práva

Efektívne verejné obstarávanie

Transparentná a dobrá verejná správa

Boj s byrokraciou

Priama demokracia a občiansky aktivizmus

Otvorené vládnutie a lepšia dostupnosť informácií