Štát, ktorý chráni

Štát musí svojich občanov chrániť, nie ich ohrozovať. Dnes na Slovensku polícia, prokuratúra a súdy voči mafii, zločincom a podvodníkom nekonajú a ako ukázal telefón Mariana Kočnera, často ich pod vplyvom skorumpovaných vládnych politikov chránia.

Takýmto konaním silové zložky stratili dôveru občanov a stali sa symbolom ochrany a zakrývania korupcie. Očistenie od nečestných príslušníkov polície, prepojených na oligarchov v pozadí politických strán a na mafiu, musí byť dôsledné. Priestor musia dostať čistí policajti, prokurátori a sudcovia, ktorých úlohou bude opäť túto dôveru vybudovať.

Rovnako to platí pre armádu, ktorá sa stále viac zaplieta do korupčných nákupov špeciálnych vojenských vozidiel, zbytočných stíhačiek či sledovania kritikov z opozície a zanedbáva výcvik.

Upratanie v silových zložkách je o to dôležitejšie, že Slovensko neohrozuje iba mafia a podvodníci, ale aj extrémizmus, terorizmus, je tu ohrozenie energetickej infraštruktúry, hybridné hrozby či nelegálna migrácia cez hranice Európskej únie. Situácia vyžaduje, aby sa kvalita silových zložiek dostala na špičkovú úroveň, aby dokázali Slovensko chrániť tak, že naši obyvatelia budú môcť bezpečne spávať.

Dôležitá je aj jednoznačná západná zahraničnopolitická orientácia Slovenska ku krajinám vyznávajúcim demokratické hodnoty vzájomného rešpektu, osobnej slobody a férovej spolupráce. Jedine v spoľahlivom partnerstve dokážeme odolávať hrozbám súčasného sveta a zabezpečiť našim občanom bezpečnosť a stabilitu.

Výrazne treba zlepšiť starostlivosť o komunitu Slovákov v zahraničí, ktorá rastie a Slovensko sa k nej často správa macošsky. Chceme im uľahčiť prístup k voľbám, vzdelávaniu v materinskom jazyku aj k občianstvu.

Chceme bezpečný a spravodlivý štát.

Naše riešenia

Bezpečnosť, polícia a boj s mafiou

Zodpovedná a dôveryhodná obrana

Kybernetická bezpečnosť, extrémizmus a terorizmus

Moderná zahraničná politika

Slováci žijúci v zahraničí

Ochrana pred hazardom