Výkonná ekonomika

Slovenská ekonomika po rýchlom raste vlani narazila na svoje limity a spomalila. Firmy sa sťažujú na nedostatok ľudí, na ich slabé vzdelanie, znalosti a disciplínu, investori váhajú s rozhodnutiami. Priemysel už vytvára málo nových pracovných miest, tie skôr pribúdajú v službách a obchode. Je najvyšší čas sústrediť sa na inovácie, výskum a vývoj, ktorý prinesie prácu s vysokou pridanou hodnotou ako pre špičkových odborníkov, tak pre kvalifikovaných zamestnancov a aj viac daní do štátneho rozpočtu.

Zväčšujú sa regionálne rozdiely. Kým na západe Slovenska je práce dosť, na juhu a východe sú stále regióny, kde sa nezamestnanosť blíži k 15 % a nové miesta pribúdajú len veľmi pomaly. Stále nie je dokončená diaľničná chrbtica Slovenska – diaľnica D1, ktorú politici sľubujú občanom už vyše dvadsať rokov. Dôvodom je najmä korupcia a neschopnosť vládnych politikov a štátnych úradníkov. To sa musí skončiť, aby sa prosperita dostala do všetkých regiónov Slovenska.

Cestovný ruch sa rozvíja iba pomaly, pretože v mnohých regiónoch krajiny chýbajú cyklocesty, kúpaliská, prírodné atrakcie, ale aj ubytovanie a stravovanie či rýchly internet. V takejto situácii je nevyhnutné zamerať sa na cielený rozvoj každého regiónu, založený na jeho silných stránkach.

Malé firmy na vidieku sa boja rásť, pretože to prináša obrovskú byrokraciu a personálne náklady. Treba im radikálne zjednodušiť život. Živnostník nemá živiť štát. Naopak, štát si má vážiť, že živnostník živí seba a svoju rodinu.

Kľúčové je zlepšenie hospodárenia štátu, ktorý vytvára nové dlhy. Ani v historicky najlepších rokoch z pohľadu ekonomiky sa vláde nepodarilo dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Výber daní viazne. Na dani z pridanej hodnoty sa každý rok ukradnú dve miliardy eur, čo živí špekulantov, podvodníkov a mafiu.

Výdavky štátu potrebujú reformu. Je nevyhnutné inšpirovať sa najvyspelejšími krajinami sveta, ktoré poslúžia ako vzor pre ich nové relatívne nastavenie. Tým odstránime súčasnú neefektívnu a skostnatenú štruktúru verejných výdavkov, ktorá často pramenila z politického populizmu a lobizmu oligarchov. Budeme trvať na prísnom uplatňovaní prístupu Hodnota za peniaze, aby jeho dodržiavanie nebolo iba formálne ako v súčasnosti.

V zlom stave je pôdohospodárstvo, ovládané pozemkovými mafiami a živoriacimi drobnými farmármi. Hlboká reforma musí vrátiť pôdu tým, ktorí na nej pracujú, a podporiť tradičný agrosektor od chovu zvierat až po pestovanie ovocia a zeleniny. Tým vytvoríme pracovné miesta v odľahlých regiónoch a zvýšime potravinovú bezpečnosť Slovenska.

Chceme rozvíjať ekonomiku, ktorá zabezpečí dostatok práce a dobrý príjem nielen pre nás dnes, ale aj pre generácie našich detí.

 

 

Naše riešenia

Zodpovedné hospodárenie štátu

Podnikateľské prostredie

Priemysel, služby, inovácie

Energetika

Spoľahlivá doprava

Pôdohospodárstvo

Regionálny rozvoj a podpora cestovného ruchu

Eurofondy