Čas na registráciu je len do 10.1.2020

Slováci žijúci, pracujúci alebo študujúci v zahraničí predstavujú nielen významný zahraničnopolitický, ale aj hospodársky potenciál. Podľa zistení Štatistického úradu SR posielajú ročne na Slovensko cca 2 miliardy eur. Účasťou na voľbách si aj oni uplatňujú právo rozhodovať o smerovaní svojej materskej krajiny a o budúcnosti novej generácie.

Podľa konzervatívnych odhadov žije v zahraničí stále približne 1,3 mil. osôb slovenskej národnosti, z ktorých približne 450 000 má volebné právo. Za Slovákov v zahraničí pritom považujeme nielen tie osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v zahraničí, ale aj tých krajanov, ktorí si trvalý pobyt na Slovensku ponechali.

Obe skupiny však môžu voliť zo zahraničia môžu len poštou napriek tomu, že viacero krajín v zahraničí už umožnilo svojím občanom voliť zo zahraničia aj elektronicky alebo aspoň na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí. Pritom v zahraničí žije množstvo mladých a kvalifikovaných ľudí, ktorí sa majú záujem na Slovensko vrátiť a keď aj nie, majú záujem ovplyvňovať dianie na Slovensku aj prostredníctvom hlasovania vo voľbách.

Aby sme vám uľahčili voľbu zo zahraničia poštou, pripravili sme pre vás informácie vo forme prehľadnej brožúrky (aj vo forme skladačky), ku ktorej sú priložené vzory žiadostí podľa toho, či máte na Slovensku trvalý pobyt alebo nie. Odpovede na vaše otázky v súvislosti s voľbou zo zahraničia nájdete pod FAQ.

 

Brožúrky na stiahnutie

 

Tlačivá na stiahnutie

 

 

FAQ – Často kladené otázky

1. Ako rozoznám, či mám trvalý pobyt na Slovensku alebo tam mám len prechodný pobyt?

Ak sa rozhodnete žiť v zahraničí natrvalo, z trvalého pobytu na Slovensku sa musíte podľa zákona odhlásiť. Ak ste sa pred odchodom zo Slovenska do zahraničia neodhlásili, potom platí, že máte stále na Slovensku trvalý pobyt, a to aj keď ste sa v zahraničí nahlásili na trvalý pobyt alebo iný registrovaný pobyt v mieste Vášho nového pobytu. Podrobnosti o odhlásení sa trvalého pobytu na Slovensku možno nájsť napr. tu: https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/pobyt/pobyt-t/tp-ukoncenie/

2. Čo ak som zo odišiel/odišla zo Slovenska (resp. Česko-Slovenska) ešte pred rokom 1989 – ako mám zistiť, či mám trvalý pobyt na Slovensku?

Takéto prípady sú zložitejšie, ale najjednoduchšie sa to dá zistiť v centrálnom registri obyvateľstva, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR. Treba napísať žiadosť (dá sa aj elektronicky) a centrálny register Vás informuje o tom, či máte na Slovensku stále trvalý pobyt a jeho adresu. Pri podaní žiadosti treba postupovať takto: http://www.minv.sk/?register-obyvatelov-sr

3. Môžu voliť aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku? A čo Slováci, ktorí sú držiteľmi preukazu zahraničného Slováka alebo osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí?

Nie, to nie je možné ani v jednom z týchto prípadov. V parlamentných voľbách (do NR SR) môžu voliť len osoby, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky vrátane osôb, ktoré majú viac štátnych občianstiev, ak jedným z nich je štátne občianstvo Slovenskej republiky.

4. Ako zistím adresu, kam môžem elektronicky poslať žiadosť o registráciu na voľby 2020?

Adresou je adresa obecného/miestneho/mestského úradu, kde máte registrovaný trvalý pobyt. Tá sa dá jednoducho nájsť na internete na webovom sídle obce/mestskej časti/mesta, kde máte trvalý pobyt. Ak obec/mestská časť/mesto nemá webové sídlo, tak na tejto stránke Ministerstva vnútra SR je zoznam obcí, kam treba poslať žiadosť o registráciu: http://www.minv.sk/?mesta-a-obce-15

5. Čo ak sa nestihnem zaregistrovať do 10. 1. 2020? A aký je ďalší postup, ak sa stihnem zaregistrovať?

Ak sa nestihnete zaregistrovať na voľby v uvedenom termíne, nemôžete už zo zahraničia voliť poštou, ale jedine osobne prísť na Slovensko a voliť v mieste trvalého pobytu (ak nemáte vybavený voličský preukaz, s ktorým môžete voliť mimo svojho volebného okrsku).

Ak ste sa zaregistrovať stihli, príslušný obecný/miestny/mestský úrad alebo Ministerstvo vnútra SR vám do 25. januára 2020 zašle obálku s hlasovacími lístkami, aby ste mohli voliť poštou zo zahraničia. Poštovné hradíte vy ako odosielateľ. Nezabudnite, že hlasovacie lístky musia byť doručené tomu, kto vám hlasovacie lístky zaslal najneskôr 28. 2. 2020, tak si to nenechávajte na poslednú chvíľu!