175 rán do srdca matky – ako sú na Slovensku potláčané práva detí a ich rodičov

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) upozornilo na prípad potláčania práv matky a jeho dieťaťa. Podľa tieňového ministra školstva za OĽANO, učiteľa i otca Miroslava Sopka dochádza k masívnemu potláčaniu práv rodičov a ich detí na Slovensku nielen v tomto, ale v mnohých ďalších prípadoch.

OĽANO to považuje za obrovský problém a ukážku nefunkčnosti nášho systému. „Dôkazom toho je príbeh matky, ktorej tento štát neumožňuje kontakt so svojou dcérou a dopustil 175 krát, aby jej v tom bolo zabránené,“ uviedol Sopko.

Učiteľke a matke, p. Ľubomíre Hnatič, bolo 11. októbra 2017 násilne vzaté dvojročné dieťa jeho vlastným otcom bez predošlého súhlasu matky. Podľa p. Hnatič mal otec maloletého dieťaťa tento čin zjavne pripravený vopred, pretože znalkyňa Viera Trusková vypracovala súkromný znalecký posudok hneď na druhý deň potom. „Aj keď otca nevyšetrila a mňa ani nevidela, konštatovala, že odporúča zveriť dieťa do starostlivosti otca. Znalkyňa Trusková pritom dostala už viackrát finančnú pokutu za svoje znalecké posudky od Ministerstva spravodlivosti pre porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o znalcoch,“ uviedla Ľ. Hnatič s tým, že vzápätí advokátka otca dieťaťa podala návrh na neodkladné opatrenie, aby dieťa bolo zverené otcovi, ktorý si podľa Ľ. Hnatič vopred pripravil viacero súkromných znaleckých posudkov, a vymyslel trestné oznámenia a iné nepravdivé tvrdenia, ktoré doteraz neboli verifikované.

Okresný súd Košice II. následne zveril dieťa do starostlivosti otca. Kolízny opatrovník sa k odvolaniu vyjadril, že dieťa odporúča zveriť matke, a otcovi určil právo styku každý druhý víkend. Krajský súd však potvrdil uznesenie Okresného súdu, pričom sa nevyjadril k predloženým relevantným dôkazom, a neprihliadol ani na stanovisko kolízneho opatrovníka. Matke umožnil stretávať sa s dieťaťom 2-krát do týždňa po 3 hodiny. „Neexistuje ani jeden dôvod na to, aby mi zobrali dvojročné dojčené dieťa. Som učiteľka a tento štát mi zveruje deti dopoludnia, aby som ich vyučovala a mala za nich zodpovednosť. A zároveň tento štát mi poobede zakazuje byť s vlastným dieťaťom?,“ pýta sa Ľ. Hnatič.

Sudkyňa  okresného súdu pri rozvodovom konaní požiadala znalecký ústav o vypracovanie znaleckého posudku. Znalci sa prikláňajú k tomu, aby dieťa bolo zverené do starostlivosti matky. Okresný súd obdržal tento znalecký posudok 4.2. 2019. „Od toho času sa doteraz neuskutočnilo ani jedno pojednávanie. Otec dieťaťa nerešpektuje právoplatné uznesenie krajského súdu. Zmaril 175 stretnutí podľa právoplatného uznesenia, ktoré samo o sebe je arbitrárne. Prečo súd nekoná v súlade so zákonom a nevyužíva aparát, ktorý má k dispozícii na nápravu tejto nezákonnej situácie?,“ pýta sa Hnatič s tým, že jej návrhy sa bez adekvátneho vysvetlenia zamietajú. „Súd poskytuje ochranu a právnu istotu človeku, ktorý vedome a cielene marí styk matky s dieťaťom a naopak, neposkytuje túto ochranu dieťaťu, ktoré má právo na oboch rodičov, a ani matke, ktorá sa viac ako dva roky bez akéhokoľvek výsledku domáha ochrany svojich práv a práv dieťaťa všemožnými zákonnými prostriedkami,“ doplnila. 

Vylúčenie matky zo života dieťaťa len na základe subjektívnych tvrdení otca dieťaťa považuje OĽANO za hrubý zásah do práv dieťaťa zo strany súdov. Dieťa má právo na plnohodnotný styk s oboma rodičmi, právo na ochranu pred nezákonným a násilným zaobchádzaním. „Štát, ktorý nie je schopný zabezpečiť vykonateľnosť svojich rozhodnutí, nie je právnym štátom, a takýto štát je na plač. Štát má moc a má k dispozícii aj silu. Štát rezignuje na svoju úlohu a povinnosť zabezpečiť výkon spravodlivosti a výkon rozhodnutia,“ dodala.

Miroslav Sopko nachádza riešenie v pružnejšom procese vymožiteľnosti súdnych rozhodnutí o stretávaní s maloletými deťmi. Zároveň ako ukazujú štatistiky, máme tu alarmujúci počet nerozhodnutých vecí zo strany súdov. „Priamo sa v stovkách podobných prípadov vymazaných rodičov porušuje článok 41, odsek 4 Ústavy Slovenskej republiky, kde sa jasne píše, že dieťa možno odlúčiť proti vôli rodičom len rozhodnutím súdu na základe zákona.  Ako otec si neviem predstaviť, že by som sa takto správal k svojej manželke a deťom. Sú tu preukázateľní zlyhania tých, ktorí mali zastupovať spravodlivosť. Preto okrem úpravy legislatívy so striktným stanovením lehôt pre rozhodnutie súdov i odmeňovacieho stropu pre advokátov, je nutné vyvodiť personálnu zodpovednosť voči nehodným sudcom i znalcom,“ uzavrel Sopko.

Náš plán

Máme viac ako 900
riešení pre Slovensko!

Program